1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


Протоколи стипендіальної комісії


 

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст


 

Структура управління Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ


Умовні позначення

схеми структури управління КІПДМ ЛНАМ

ЛНАМ  - ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

КІПДМ – КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦВА

ДПМ – ДЕКОРАТИВНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

ОМАД – ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АКАДЕМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ДК – ДИЗАЙН КОСТЮМУ

ГД – ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

ДМВД – ДИЗАЙН МЕБЛІВ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВА

ДХВШ – ДИЗАЙН ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ

ХТ – ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ

ХМ – ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ

ХК – ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА

АД – АКАДЕМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МДЖ – МОНУМЕНТАЛЬНО ДЕКОРАТИВНИЙ ЖИВОПИС

КУПДМ – КОСІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

ХТ– ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО

ХВД –ХУДОЖНІ ВИРОБИ З  ДЕРЕВА

ХВШ –ХУДОЖНІ ВИРОБИ ЗІ ШКІРИ

ХК –ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА

ХОМ– ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ

ХВМО – ХУДОЖНЯ ВИШИВКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ

ХР– ХУДОЖНІЙ РОЗПИС

ФД – ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

СГД – СОЦІАЛЬНО ГОМУНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ 


БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬНа сайті 18 гостей та відсутні користувачі