1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


Протоколи стипендіальної комісії


 

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст


 

Структура управління Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ


struktura upravlіnnia

Умовні позначення

схеми структури управління КІПДМ ЛНАМ

ЛНАМ  - ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

КІПДМ – КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦВА

ДПМ – ДЕКОРАТИВНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

ОМАД – ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АКАДЕМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ДМ – ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 

ДК – ДИЗАЙН КОСТЮМУ

ГД – ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

ДМВД – ДИЗАЙН МЕБЛІВ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВА

ДХВШ – ДИЗАЙН ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ

ХТ – ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ

ХМ – ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ

ХК – ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА

АД – АКАДЕМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МДЖ – МОНУМЕНТАЛЬНО ДЕКОРАТИВНИЙ ЖИВОПИС


На сайті 30 гостей та відсутні користувачі