1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


Урочисте вручення атестатів доцентів


Урочисте вручення атестатів доцентів науково-педагогічним працівникам Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв Костюкові Володимиру Володимировичу, Бзунькові Степану Васильовичу, Калитку Анатолію Миколайовичу.

 dotsent 2016 1

dotsent 2016 2

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі