1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

ВАЖЛИВО все що стосується навчального закладу


Конкурс на заміщення вакантних посад 2017


Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв з 14 квітня 2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

кафедра декоративно-прикладного мистецтва:

старший викладач – 2, (відділу художніх виробів дерева – 1, відділу художнього металу – 1);

доцент – 2,   (відділу художньої кераміки – 1, відділу художнього дерева  – 1);

професор – 2, (відділу художньої кераміки – 1,  відділу художнього дерева –1);

кафедра історії мистецтва та гуманітарних дисциплін:

професор – 1;

кафедра дизайну:

викладач – 1 (відділу дизайну меблів) – 1.

Вимоги до претендентів:

-            заява про участь у конкурсі, написана власноруч;

-            особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану біографію (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);

-            засвідчені у встановленому законодавством порядку (відділом кадрів, де працює претендент чи нотаріально засвідчені) копії документів про освіту, вчене звання, науковий ступінь (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);

-            копію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);

-            копію трудової книжки, засвічену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);

-            список наукових та науково-методичних праць та творчих робіт за останні п’ять років, із вказівкою про кількість публікацій у фахових наукових виданнях України чи у провідних наукових виданнях інших держав;

-            звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідну, творчу роботу протягом терміну попереднього контракту (для осіб, які працюють в КІПДМ ЛНАМ);

-            копію документів про стажування або звіту зі стажування;

-            письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, обробку (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ).

Документи подаються у відділ кадрів КІПДМ ЛНАМ до 13 травня 2017 року.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 03478-2-22-69.


 

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі