1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


Про перенесення робочих днів у травні для працівників КІПДМ ЛНАМ


 З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу у травні місяці:

  •  У понеділок, 1 травня, - у КІПДМ  ЛНАМ встановлюється вихідний день.
  •  У вівторок, 2 травня, - у КІПДМ ЛНАМ встановлюється вихідний день.
  •  У вівторок, 9 травня, - у КІПДМ ЛНАМ встановлюється вихідний день.

Підстава: розпорядження директора КІПДМ ЛНАМ.


 

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі