1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

ВАЖЛИВО все що стосується навчального закладу


Виставка 135


 У програмі святкування планується відкриття двох виставок:

 Vustavka 135 2017 2

vustavka 135 2017 1

На сайті 43 гостей та відсутні користувачі