1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

konferentsija 135


(Завантажити PDF)

ПЛЕНАРНЕ
ЗАСІДАННЯ


1. Юрчишин Г.М.,
директор Косівського інституту прикладного та
декоративного мистецтва, професор кафедри дизайну,
кандидат архітектури
«Завдання Косівської мистецької школи
у формуванні парадигми національного в
поєднанні із сучасними методиками навчання».
2. Сусак К.Р.,
перший ректор КДІПДМ, заслужений працівник освіти України,
член Національної спілки народних майстрів України
«Косівська мистецька школа: еволюційний
аспект у часі освіти України».
3. Ткачук Я.Ю.,
директор Національного музею народного мистецтва
Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського, мистецтвознавець,
заслужений працівник культури України
«Концептуальні засади взаємодії музеїв
та мистецьких закладів у збереженні та
популяризації традиційної української культури».
4.Корпанюк В.В.,
доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва
Інституту мистецтв Прикарпатського національного
університету ім. В.Стефаника, заслужений художник України
«Яворівська школа різьби по дереву».
5. Лосюк В.П.,
директор Регіонального центру народного мистецтва
«Гуцульська гражда», кандидат наук
«До проблем розвитку мистецьких осередків
у контексті діяльності Регіонального центру
народного мистецтва».


СЕКЦІЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
МИСТЕЦТВА


1. Книш Б.В.,
доцент кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук,
кандидат мистецтвознавства
«Збереження традиційних ремесел Гуцульщини у
Косівській мистецькій школі».
2. Слободян О.О.,
доцент кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук,
кандидат мистецтвознавства
«Нова генерація випускників Косівської
мистецької школи в розвитку гуцульської
кераміки 60-70 рр. ХХ ст».
3. Попенюк В.М.,
старший викладач, кандидат мистецтвознавства
«Становлення та розвиток сакрального мистецтва
на Гуцульщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст».
4. Білий В.Д.,
старший викладач кафедри образотворчого мистецтва,
кандидат мистецтвознавства
«Роль мистецько-освітнього чинника у
формуванні сучасних тенденцій та перспектив
розвитку художнього дерева Косівщини».
5. Кушнір О.В.,
доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва,
кандидат мистецтвознавства
«Джерела творчості Ганни Хром’як».
6. Богатчук О.І.,
старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва
«Творча співпраця професійних художників та спілки
«Гуцульське мистецтво» на ниві килимарського
промислу 20-30 років ХХ ст. в Косові».
7. Приймак Й.Д.,
доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва
«Роль Косівської мистецької школи у збереженні
та розвитку бондарства на Гуцульщині».
8. Гаркус О.З.,
старший викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва
«Художній метал на Гуцульщині: традиції та
інновації».


СЕКЦІЯ ДИЗАЙНУ


1. Стеф’юк Н.А.,
доцент кафедри дизайну
«Творчий доробок викладачів кафедри дизайну
в контексті діяльності Косівської мистецької
школи».
2. Кіщук Н.М.,
викладач кафедри дизайну
«Роль випускників кафедри дизайну у формуванні
сучасних українських брендів».
3. Ділета Б.М.,
старший викладач кафедри дизайну, член Національної спілки
художників України
«Методологічні засади фахової підготовки
студентів на відділі дизайну меблів і виробів з
дерева».
4. Лаврентович Я.Я.,
старший викладач кафедри дизайну, член Спілки дизайнерів України
«До питань формування фахової школи дизайну
костюма в Косівському інституті».

5. Чіх В.В.,
старший викладач кафедри дизайну, член Національної спілки
художників України
«До історії становлення відділу художніх
виробів зі шкіри».
6. Пліхтяк В.М.,
викладач кафедри дизайну
«Технологічні прийоми як засіб декорування
кушнірських виробів на Гуцульщині».
7. Юрчишин Ю.Б.,
аспірант Інституту проблем сучасного мистецтва Національної
академії мистецтв України
«Інтерпретація традицій народного вбрання
у творчості сучасних дизайнерів».


СЕКЦІЯ
ПЕДАГОГІКИ МИСТЕЦТВА


1. Дутка В.В.,
доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва,
кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки
художників України
«Філософія народного мистецтва у формуванні
творчої особистості студента».
2. Молинь В.Д.,
доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат
мистецтвознавства, член Національної спілки художників
України
«Роль особистості художника-педагога у
формуванні фахівців мистецького спрямування».
3. Дутка В.Я.,
доцент кафедри образотворчого мистецтва, член Національної
спілки художників України
«Валерій Березка – художник-монументаліст,
педагог».
4. Нісевич С.І.,
доцент кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук,
кандидат філологічних наук
«Образ маляра в літературному творі крізь
призму теорії синтезу мистецтв».
5. Мельничук Г.Л.,
доцент кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук,
кандидат історичних наук
«Концептуальні засади підготовки менеджерів
соціокультурної діяльності в Косівському
інституті прикладного та декоративного
мистецтва ЛНАМ».
6. Костюк В.В.,
доцент кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук,
кандидат історичних наук
«Історичні передумови становлення Косівської
ткацької школи».
7. Стеф’юк Р.Г.,
директор Косівського училища, кандидат мистецтвознавства
«Художньо-творча компетентність як важлива
складова методики викладання фахових
дисциплін».
8. Іванчук М.М.,
викладач-методист Косівського училища прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ
«Викладач Косівської мистецької школи
Євген Сагайдачний – один із засновників
скульптурного факультету Національної академії
образотворчого мистецтва та архітектури».
9. Іватра Г.О.,
старший викладач Косівського училища прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ
«Завдання педагога-митця в умовах нової
освітньої реформи».


На сайті 17 гостей та відсутні користувачі