1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


Програма "Львів мистецький" про виставку Миколи Курилюка "Зміст"


Маємо можливість згадати виставку студента 5-го курсу кафедри реставрації творів мистецтва Миколи Курилюка (Mykola Kuryliuk) "Зміст" у сюжеті від ТРК "Львів" - "Львів мистецький".
Важливо, що художник насправді задоволений дуже.


На сайті 11 гостей та відсутні користувачі