1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


Безкоштовні підготовчі курси з рисунуку


Щоп'ятниці 

з 12:00 по 16:00 проводяться

безкоштовні підготовчі курси з рисунку

у 24 аудиторії КІПДМ ЛНАМ.

кафедра Образотворчого мистецтва


 

На сайті 17 гостей та відсутні користувачі