1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


До уваги абітурієнтів!


 Реєстрація на творчий конкурс з рисунка проходить у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ в аудиторії № 31 за адресою: Івано-Франківська область, місто Косів, вул. Міцкевича, 2, Косівський інститут ПДМ ЛНАМ.

Графік проведення творчого конкурсу:
Перша сесія:
2 липня, 3 липня – рисунок;
4 липня – оцінювання, оприлюднення результатів.
Друга сесія:
5 липня, 6 липня – рисунок;
7 липня – оцінювання, оприлюднення результатів.
Третя сесія:
8 липня, 9 липня – рисунок;
10 липня – оцінювання, оприлюднення результатів.
Для реєстрації необхідно мати:
оригінал і копію паспорта;
кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см;
документ про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.

 

На сайті 36 гостей та відсутні користувачі