1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

ВАЖЛИВО все що стосується навчального закладу


Вступна кампанія 2020


Терміни проведення вступної кампанії 2020


КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ (ЄДЕБО)

КФКПДМ ЛНАМКІПДМ ЛНАМ (ОС Бакалавр) | КІПДМ ЛНАМ (ОС Магістр)


СПИСОК ВСТУПНИКІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

І курс ОС «Бакалавр»
(на основі ПЗСО) Список вступників рекомендованих на денну державну форму навчання

І курс ОС «Магістр» Список вступників рекомендованих на денну державну форму навчання

І курс ОС «Бакалавр» (на основі молодшого спеціаліста) Список вступників рекомендованих на денну державну форму навчання


Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році (028 менеджмент)

Наказ про створення відбіркової комісії КІПДМ ЛНАМ та КУПДМ ЛНАМ

Правила прийому до КІПДМ ЛНАМ  | Правила прийому до КФКПДМ ЛНАМ та зміни до них

Зміни до "Правила прийому до КІПДМ ЛНАМ"


УМОВИ ВСТУПУ до КІПДМ  ЛНАМ


Реєстрація на творчий конкурс з предмета "Рисунок"


ВІДОМОСТІ ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ


ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Відомість вступного випробування (Диктант) Відомість вступного випробування (Рисунок)


БАКАЛАВР

Результати творчого конкурсу "РИСУНОК" 

 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" 

Потік 1     Потік 2      Потік 3  


МАГІСТР


WWW.VSTUP.INFOТерміни навчання:
Бакалавр — 4 роки;
Бакалавр на основі диплому Молодшого спеціаліста — 2 роки;
Магістр —  1 рік 4 місяці;

Фаховий молодший бакалавр — 3 роки 10 місяців.На сайті один гість та відсутні користувачі