1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021


ПОЧАТОК НАВЧАННЯ 2020


     На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої распіраторної хвороби СОVID 19 », у зв’язку із встановленням на території Косівського району «червоного рівня епідемічної безпеки» ПОЧАТОК НАВЧАННЯ у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ відтерміновано до 07.09. 2020 року.


 

На сайті 24 гостей та відсутні користувачі