1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в


Олекса Бахматюк

baxmatuk

Альбом «Олекса Бахматюк» містить біографічні відомості та роботи народного майстра з кераміки. Даний альбом буде ко­рисним для дослідників народної творчості, краєзнавців. Він може бути наочним посібником для викладачів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва загальноосвітніх, художніх шкіл, шкіл мистецтв, вищих навчальних закладів, а також слугува­тиме розвитку творчості народних майстрів.
Чорний О. Олекса Бахматюк: [Альбом] / О. Чорний. – Косів: [б.в.], 2014. – 92 с., іл.

На сайті 98 гостей та відсутні користувачі