Соломченко О. Вибрані статті: до 90-річчя від дня народження

  • Друк

Solomchrnko O

У збірнику статей одного з відомих дослідників Гуцульщини другої половини XX — початку XXI ст. Олексія Соломченка (1920-2002), пред­ставлено матеріали про життя і творчість народних та професій­них майстрів декоративного та прикладного мистецтва. Тут подано найваж­ливіші біографічні дані про них, окреслено середовище традиційного народ­ного побуту, у якому сформувалися творчі особистості різьбярів, гончарів, ткачів, мосяжників. Більшість статей написано на основі безпосереднього спілкування з ними, що забезпечило наукову енциклопедично-літописну цінність мистецтвознавчої спадщини.
Для мистецтвознавців, науковців, художників, музейників, викла­дачів та студентів мистецьких навчальних закладів і всіх, хто зацікавлений у піз­нанні духовної скарбниці Гуцульщини. 
Соломченко О. Вибрані статті: до 90-річчя від дня народження педагога, мистецтвознавця, заслуженного працівника культури України / голова ред. колегії Р. Яців. – Косів: Писаний Камінь, 2010. – 196 с., іл.