1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Правила прийому на 2017р.


Умови вступу

Назви спеціальноcтей, спеціалізацій та кваліфікацій, за якими 
здійснюватиметься набір у 2017 р.

Розклад вступних випробувань у 2017 році 

Терміни навчання:
Бакалавр — 4 роки;
Бакалавр на основі диплому Молодшого спеціаліста — 2 роки;
Магістр —  2 роки;

 

Щодо реєстрації електронних кабінетів вступників (МОН 1.9-338)ПОРЯДОК  
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь

у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році


 

Додаток 3. (завантажити Pdf) 

Додаток 5. (завантажити  Pdf)Додаток 1. (завантажити Pdf)

 Додаток 3. (завантажити Pdf)


 

Правила прийому на 2018р.


УМОВИ ВСТУПУ

Назви спеціальноcтей, спеціалізацій та кваліфікацій, за якими 
здійснюватиметься набір у 2018 р.


Розклад вступних випробувань у 2018 році 


Терміни навчання:
Бакалавр — 4 роки;
Бакалавр на основі диплому Молодшого спеціаліста — 2 роки;
Магістр —  2 роки;


Щодо реєстрації електронних кабінетів вступників 


Положення про приймальну комісію 

 (завантажити pdf)


ПОРЯДОК  
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь

у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році


 Правила прийому до Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва  
Львівської національної академії мистецтв у 2018 році
(завантажити pdf)

Додаток 3. (завантажити Pdf) 

Додаток 5. (завантажити  Pdf)


 Додаток 1. (завантажити Pdf)

 Додаток 3. (завантажити Pdf)