АБІТУРІЄНТУ

«Історія розвитку спеціалізацій художньої вишивки та моделювання одягу, дизайну костюма Косівської мис-тецької школи»

  • Друк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

ПРОГРАМА

науково-практичної

конференції

 «Історія розвитку

спеціалізацій художньої вишивки та моделювання одягу, дизайну

костюма Косівської мистецької школи»

  

24 квітня  2015 року

м. Косів 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

  24 квітня 2015 р.

 початок о 1400 год.

(аудиторія № 8)

Вступне слово до «Історії розвитку

Косівської мистецької школи».

Катерина Сусак, 

заслужений працівник освіти України, член Національної спілки народних майстрів України.

Історія розвитку спеціалізацій художньої вишивки та дизайну костюма Косівського інституту

прикладного та декоративного мистецтва.

Ніна Стеф'юк,

старший викладач кафедри дизайну,

зав. відділу дизайну костюма.

До історії розвитку відділу художньої вишивки та моделювання одягу Косівського училища ПДМ

(2004-2005 рр.)

Ольга Швед,

викладач-методист, зав. циклової комісіїхудожньої вишивки та моделювання

одягу.

Основні напрямки навчально-виховного процесу в контексті національного

мистецького спрямування

(з досвіду роботи спеціалізації дизайну костюма КІПДМ ЛНАМ).

Людмила Бович-Углер,

старший викладач кафедри дизайну,викладач фахових дисциплін

кафедри дизайну.

 Способи відродження народних традицій у сучасному проектуванні костюма.

Ярослава  Лаврентович,

старший викладач фахових дисциплін

кафедри дизайну. 

Формоутворення орнаментів засобами фрактальної геометрії.

Валерій Малиновський,

доцент, к.т.н., зав. кафедри дизайну.

Літопис відділу ДК у дипломних роботах студентів 1994-2015 pp.

Олена Гуцуляк,

викладач кафедри дизайну.