1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Підготовчі курси 2017


З 19 червня до 7 липня 2017 року (за винятком вихідних та святкових днів) у Косівському інституті  прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв проводитимуться підготовчі курси для вступників освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- молодший спеціаліст

(для учнів 9 класів ЗОШ)

- бакалавр

(для учнів і випускників 11 класів) із профілюючих предметів:

рисунок;

живопис.

Оплата проводиться від дня укладення угоди.

Вартість навчання – ***

Довідки за телефоном: 03478-2-12-60.