1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Накази на зарахування


Наказ про зарахування на навчання  

І курс денна форма навчання за державним замовленням

ОКР "Бакалавр".


Наказ про зарахування на навчання  

І курс денна скорочена форма навчання за державним замовленням

ОКР "Бакалавр".


Наказ про зарахування на навчання  

І курс денна форма навчання за державним замовленням

ОКР "Молодший спеціаліст".


Наказ про зарахування на навчання  

І курс денна скорочена форма навчання за державним замовленням

ОКР "Молодший спеціаліст".


Наказ про зарахування на навчання  

І курс денна форма навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

ОКР "Молодший спеціаліст".


Наказ про зарахування на навчання

І курс денна форма навчання за державним замовленням

ОКР "Спеціаліст".


Наказ про зарахування на навчання

І курс заочна форма навчання за державним замовленням

ОКР "Спеціаліст".


Наказ про зарахування на навчання

І курс денна форма навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

ОКР "Спеціаліст".


Наказ про зарахування на навчання

І курс заочна форма навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

ОКР "Бакалавр".


Наказ про зарахування на навчання

І курс заочна скорочена форма навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

ОКР "Бакалавр".