1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Про проходження творчого конкурсу на ОКР "Бакалавр"

Шановні абітурієнти!

Для проходження творчого конкурсу на ОКР "Бакалавр" вам необхідно пред'явити наступні документи:

1. Оригінал паспорту громадянина України;

2. Фото (1 шт., 3*4см);

3. Оригінал сертифікатів ЗНО.