1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту

До уваги абітурієнтів  2017 р. з сільської місцевості.

У розумінні Умов прийому до сільських населених пунктів відносяться села, селища ( окрім смт та селищ у складі міст та селищ міького типу) і селища у складі об'єднаних територіальних громад.

Документом,який підтверджує право вступника на користування сільським коефіцієнтом є Довідка про реєстрацію місця проживання особи  (зразок подано нижче або завантажте за посиланням тут).

Після отримання довідки  вступник сканує та завантажує довідку у свій електронний кабінет.

Текст пояснення від ДП "Документ" подаємо нижче: