1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Зразки екзаменаційних робіт ОКР "Бакалавр", "Молодший Спеціаліст" та "Магістр" всі напрями


Бакалавр (повна форма навчання)

Zrazok BAK Zrazok BAK 1


Бакалавр (скорочена форма навчання)

Zrazok BAK Skorochena


Молодший спеціаліст

Zrazok UCH


Магістр

Zrazok magistr