1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Заочна форма навчання Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

  Заочна форма навчання Косівського інституту  прикладного та декоративного мистецтва  Львівської національної академії мистецтв має на меті залучити до отримання вищої художньої освіти тих обдарованих людей, які бажають працювати  та паралельно навчатись, здобуваючи вищу освіту . Згідно положення про «Організацію заочної форми навчання у    закладах освіти ІІ та ІІІ рівнів акредитації» для працівників, які навчаються без відриву від виробництва передбачено ряд суттєвих пільг, що дозволять студентам отримувати повноцінну якісну художню освіту і застосовувати отримані знання на виробництві. Викладання дисциплін здійснюють кращі педагоги, майстри, фахові художники, науковці: 2 заслужені художники України, заслужений архітектор України, 8 кандидатів наук, доценти та відомі майстри. Спільно із студентами стаціонарного відділення студенти-заочники приймають участь у наукових конференціях, виставках та інших мистецьких заходах презентованих КІПДМ ЛНАМ.

Косівська мистецька школа знаходиться у апогею свого наукового та мистецького розвитку. Щороку її поповнюють молоді самобутні художники, які наповнюють мистецьку школи новими творчими планами, свіжим новаторським мисленням, що покликане збагатити і примножити традицію народного мистецтва, адже саме художня творчість є своєрідною школою продуктивного мислення. Вона формує культуру сприйняття нового, проникливе бачення, активізує схильність до оригінальності й асоціативності. Новий погляд на речі —неодмінна умова цього творчого процесу, оскільки для створення мистецької цінності необхідно розвинути здатність до здивування, захоплення, тонку спостережливість, високу культуру сприйняття. Серед наших  студентів  є чудові фахівці- майстри, які давно працюють на виробництві, однак не мали можливості отримати вищу освіту. Ставши студентами інституту вони не лише самі підвищують свій освітній рівень, але діляться власним досвідом, творчими здобутками. Серед них випускниця  відділу кераміки Аксьоненко Наталія- головний художник Коростенського фарфорового заводу, яка неодноразово під час навчання на заочному відділенні проводила майстер- класи для студентів. Географія наших студентів надзвичайно широка, представлені всі регіони України: Одеса й Луганськ, Київщина та Покуття, Хмельниччина й Прикарпаття.

Косівська мистецька школа є тим безперервним ланцюжком, який з’єднує воєдино унікальну спадщину народного мистецтва Гуцульщини і класичну художню освіту та розробляє концепції розвитку сучасного мистецтва краю, керуючись при цьому принципами збереження національної ідентичності та самобутності. Слід відзначити, що методика навчання на заочному відділенні, як і в цілому  закладі, зорієнтована на синтез народного мистецтва краю та професійної освіти, які постійно розвиваються й удосконалюються, формуючи стратегію навчального процесу. Адже саме народна творчість, основана на традиції, є фундаментом регіональної мистецької школи. А особистість майстра, художника і митця — несучий каркас, який тримає на собі цей храм науки та мистецтв.

Розвиток культури художнього сприйняття пов'язаний із опануванням мови мистецтва, отриманням специфічних знань, нагромадженням досвіду спілкування з мистецькими творами, формуванням художнього смаку, пробудженням інтересу до художнього пізнання. Цьому потрібно вчитися не лише учням чи студентам, а й людям, котрі присвятили своє життя творчості. І на кожному новому рівні розвитку особистості процес сприйняття, розуміння та тлумачення мистецького твору буде глибшим, насиченішим враженнями та емоціями. Лише творче, вдумливе переосмислення традиції, вміння узагальнювати набутий досвід і його інтерпретація, грамотне застосування знань з художніх та допоміжних дисциплін, помножені на авторську експресію, створюють умови формування професійного художника. Саме така концепція навчання покладена в основу Косівської мистецької школи сьогодні. У сучасних умовах духовного та національного відродження в процесі естетичного виховання особистості величезного значення набуває декоративно-прикладне та образотворче мистецтво. Серед інших видів мистецтв воно плідно розвиває емоційно-чуттєву сферу, поглиблює знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує загальну й естетичну культуру. Тож приєднуйтесь до лав студентської молоді Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва без відриву від виробництва, давайте спільно творити національну культуру та мистецтво. Запрошуємо на навчання за скороченою формою випускників художніх коледжів на 2,3 курси інституту за співбесідою, випускників середніх шкіл на 1 курси після вступних випробувань.


Previous Next