1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Програми фахових іспитів для вступників 2016

Програми фахових іспитів для вступників Спеціаліст (2016)


(Рисунок)

Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»


На сайті 43 гостей та відсутні користувачі