1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Список нових надходжень до бібліотеки за 2021 рік

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимірі українця XIX-XXст

Альбом сформований за результатами резонансної
виставки «Керамічний код Івана Левинського»
(Львів, 2019–2020). Репродуковані у книзі понад
500 пам’яток ужиткової і будівельної кераміки
кінця ХІХ — початку ХХ ст. дають уявлення про
виняткове мистецьке явище, створене
підприємницьким талантом українського
архітектора Івана Левинського. Науково-популярні
статті дослідників зі Львова, Опішні, Харкова
розкривають перед читачем захопливу панораму
закодованих у візуальних формах смислів, що
постали в добу модерну — час, коли в пошуку
власного національного виразу з новою силою
зазвучав  мистецький діалог між
Заходом і Сходом України.

Колектив авторів: Андрій Клімашевський, Оксана Герій, Агнія Колупаєва, Софія Король,
Олена Щербань, Ростислав Шмагало, Олег Рибчинський, Інна Акмен, Галина Івашків,
Людмила Герус, Людмила Овчаренко.

Іконопис ХІІІ — початку ХХ століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво. Каталог

у науковому каталозі представлено всю колекцію іконопису та
давньоруського декоративно-прикладного мистецтва, що
зберігається в Національному музеї “Київська картинна
галерея”. У вступній частині йдеться про історію
формування
та вивчення колекції, а кожна з 93 каталожних статей
містить опис твору, аналіз його іконографії, дані про
походження, надходження до музею, реставрацію, показ на
виставках, а також посилання на видання, в яких він
згадується. Довідковий апарат включає перелік скорочень,
бібліографію та алфавітний покажчик творів. Видання адресовано фахівцям-
мистецтвознавцям і всім, хто цікавиться іконописом і давнім декоративно-прикладним
мистецтвом.

Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років

Монографія Василя Косіва розкриває особливості
зображення української ідентичності в графічному дизайні
Радянської України та української діаспори 1945-1989 рр.
На матеріалах українського радянського плакату й
обкладинок періодичних видань діаспори, архівних
документів та інтерв'ю з авторами з'ясовуються контексти
появи творів, окреслюється семантика символів, які
застосовувалися для візуальної репрезентації української
ідентичності, розкриваються засоби творення образів
України й українців, проводиться аналіз стилістики
зображень, її зв'язок з дизайнерськими напрямами ХХ
століття.

Маґістерська робота з графічного дизайну: 100 вимог і порад

Навчальний посібник адресований студентам освітнього
рівня маґістра спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізації
«Графічний дизайн». Він є методичним супроводом
навчальної дисципліни «Методика підготовки
маґістерської роботи», яка викладається у другому
семестрі програми маґістерського навчання, а також
самостійної роботи над маґістерським дослідженням і
впровадженням його результатів. Видання містить
обов’язкові вимоги до виконання і захисту маґістерської
роботи, рекомендації щодо кожного її етапу. Додатки
містять зразки оформлення, переліки для перевірки та
часовий графік.


Previous Next