1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА ПАРИПИ


          У Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва відкрита виставка викладача та художника Івана Парипи.

Графічні роботи митця  наповнені  темами, навіяними  літературними творами українських письменників – Гната Хоткевича, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Марії Влад. Портрети сучасників, персонажі з творів улюблених авторів живуть у графічних роботах Івана Парипи в синтезі з  асоціативним фантазійним середовищем карпатського пейзажу та гуцульської орнаментики. Своїми вчителями автор вважає митців минулої доби – Рембрандта Ван Рейна, Тараса Шевченка, Гюстава Доре, Миколу Уткіна, Василя Лопату та інших художників, у кожного з яких він черпає методи самовираження. Роботи митця  наповнені патріотичними мотивами, глибоким проникненням у таємниці народної культури та авторським переосмисленням скарбів великого гуцульського мистецтва.    

 

 

На сайті один гість та відсутні користувачі