1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

ВАЖЛИВО все що стосується навчального закладу


Інкрустація

inkrustacia


Методичні рекомендації до теми: «Інкрустація». 

Для проведення практичних занять з роботи в матеріалі для студентів ОКР “Молодший спеціаліст” спеціальності 5.020208 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” спеціалізації “Художні вироби з дерева”.

Інкрустація / укладач М. Радиш. – Косів: Писаний Камінь, 2011. – 68 с., іл.


На сайті 25 гостей та відсутні користувачі