1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Відділ художнього тектилю

В майстернях відділу художнього текстилю

tk t

tk t1

tk t3

tk t4

tk t5

Відділ художнього текстилю



Viddil XT
Історія відділу художнього текстилю сягає 1882 року, коли в Косові було створене Ткацьке Товариство, при якому працювала дворічна ткацька школа. Під час Першої світової війни навчальний заклад припинив свою роботу. Новий етап в історії Косівської промислової школи розпочався восени 1939 року. Ініціатором відновлення фахової школи гуцульського мистецтва став Михайло Куриленко – директор спілки «Гуцульське мистецтво».
Відновлення відділу відбулося у 1990 році. Сьогодні відділ художнього текстилю репрезентує одну з найперспективніших майстерень навчального закладу, діяльність якої ґрунтується на засадах вивчення, збереження та творчої інтерпретації мистецьких традицій краю.
За час навчання студенти засвоюють теоретично й опановують на практиці різноманітні технології ткацького ремесла. Традиційні килимарські, класичні гобеленові техніки, розпис по тканині, вибійка, повсть вивчаються і стають основою для подальшої творчості майбутніх художників текстилю, формують і розширюють їхні професійні можливості.
Творчо-експериментальна робота передбачає діяльність студентів у виробничих майстернях, де здійснюються різноманітні технологічні процеси, що мають на меті відродження давніх технік ткацтва й апробацію новаторських технологічних прийомів.
На відділі працюють досвідчені викладачі та майстри: кандидат мистецтвознавства, доцент В. В. Дутка-Жаворонкова, старші викладачі О. З. Гордійчук, О. І. Богатчук, викладачі Д. А. Приймак, Г. Ю. Борук, Н. М. Гаврилків.
Випускники відділу активно працюють у галузі художнього текстилю і сприяють розвитку декоративно-прикладного мистецтва, створенню принципово нових сучасних за змістом тканин.

На сайті 33 гостей та відсутні користувачі