1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Відділ художнiх виробів з дерева

 


derevo all

         Відділ художніх виробів з дерева було відкрито одним  із перших у Промисловій школі гуцульського мистецтва 1939 р., де свого часу викладали відомі майстри гуцульської різьби: В. Довбенчук, В.Гуз, В. Гавриш, М. Тимків, М. Федірко. Їхня  багаторічна педагогічна та творча діяльність стала основою методики навчання й дала значний поштовх до підвищення рівня виконання курсових та дипломних робіт.

      Основою навчання та підготовки висококваліфікованих спеціалістів з художньої обробки дерева є вивчення традиційних гуцульських народних технік і технологій деревообробництва: художнє різьблення, бондарство, випалювання, меблярство, малі архітектурні форми, облаштування інтер’єрів громадських та церковних споруд. Науково-дослідна робота студентів та викладачів відділу спрямована на взаємозв’язок професійної школи з народним мистецтвом краю.

Слід зауважити, що вплив на збереження та розвиток професійної школи різьби мали не тільки ті, хто працював у навчальному закладі, але й відомі майстри, з якими колектив відділу дерева підтримує постійний зв’язок. Вивчення творчості народних майстрів спонукає студентів та викладачів до пошуків нових виробів, моделювання орнаменту, створення сучасних форм та композицій. Особлива увага приділяється вивченню творчості династій Шкрібляків та Корпанюків, Марка Мегединюка, Василя Девдюка та ін. Велике значення для формування фахового рівня студентів має живе спілкування з народними майстрами. З цією метою організовуються майстер-класи,  зустрічі в робітні майстра, виконуються роботи за мотивами творчості народних майстрів тощо.

         Завідувач відділу Крицкалюк Олександр Іванович,  старший викладач.

         Відділ складається із 4 викладачів, серед них: доцентів – 2, старших викладачів – 2.

        У розпорядженні відділу є: 3 навчальні майстерні, лабораторія, механічна майстерня,  укомплектована 14 деревообробними верстатами, токарна майстерня, що налічує 8 токарних верстатів.

      Викладачами відділу підготовлено та видано низку навчально-методичних посібників: «Декорування виробів з дерева», «Малі архітектурно-художні форми», «Гуцульська різьба та інкрустація», ілюстровані альбоми про творчість видатних майстрів Гуцульщини. Студенти та викладачі беруть участь у науково-дослідних конференціях, міжнародних конкурсах і пленерах з різьби по дереву в Польщі, Чехії, Німеччині.

Сьогодні викладачами відділу є: заслужений художник України, доцент Степан Бзунько, доцент Йосип Приймак, старші викладачі   Степан Стефурак та Олександр Крицкалюк.

Курсові та дипломні роботи виконуються на основі традиційних гуцульських технік та технологій: тригранно-виїмчасте, рельєфне та кругле різьблення, інкрустація, випалювання, токарство, столярство, бондарство.

         Навчально-методичне забезпечення відділу ХВД

Книги

Приймак Й.Д. Володимир Гуз. — Косів:Писаний Камінь, 2004. — 80с.

Приймак Й.Д. Іван Грималюк. — Косів:Писаний Камінь, 2005. — 44с.

Навчальні посібники

Приймак Й.Д., Андріюк П. Гуцульська різьба та інкрустація, Приймак Й.Д., Андріюк П., 1998р.  —336с.

Приймак Й.Д. Декорування виробів з дерева, 2001. — 75с.

Приймак Й.Д. Малі архітектурно-художні форми, 2003.

Приймак Й.Д. Художнє бондарство на Гуцульщині, 2006.

Приймак Й.Д. Технологія художнього деревообробництва, 2007.

Приймак Й.Д. Приймак Д .Й. Технологія художнього деревообробництва. — Косів:Писаний Камінь, 2010.— 220с.

Альбоми

Приймак Й.Д. Стефурак С.Д. Син славного роду. — Косів: Писаний Камінь, 2006. — 52с.


 

Міжнародний пленер у Чехії


Міжнародний пленер у Чехії 2010р.

Plener HVD 2

Міжнародний пленер у Чехії. Ділета М., Приймак П., Приймак Д. Керівник Приймак Й. Д. (2010 р.).

Plener HVD 1

Групи студентів з Білорусі та Словаччини, Чехії та України, які брали участь у Міжнародному пленері в Чехії 2010 року.

 


Міжнародний пленер із різьби по дереву в м. Злотория (Польща). 

Plener HVD 3

Приймак П., Стринадюк Б., Насадюк Д., Муляк Т., Ділета М. Викладач Приймак Й. Д., (2012 р.).

Plener HVD 4

Керівник групи Приймак Й. Д. дякує старості м. Злотория за гостинний прийом.


  

На сайті 33 гостей та відсутні користувачі