1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Відділ графічного дизайну


    графічний дизайн Заснований 2004 року.
     Акредитований за ОКР «бакалавр», «спеціаліст».
    Програма навчання зорієнтована на підготовку художників графічного дизайну, які володіють традиційними графічними техніками, проектуванням у програмах Corel Draw, Photoshop, 3D Max,
In  Design, достатньо загальною художньою підготовкою, знаннями сучасних поліграфічних технологій.
     У проектуванні головна увага приділяється досягненню органічного поєднання художньої форми і змісту при створенні друкованої продукції різноманітного призначення.
     Студенти вивчають форми художньої фотографії: документальну, репортерську, авторську, основи фото та  відеотехніки.
     Відділ укомплектований сучасними комп’ютерами, має дві лабораторії комп’ютерного проектування, підключені до мережі Інтернет.
     На відділі працюють: кандидат педагогічних наук, доцент М. М. Близнюк, старші викладачі – аспірант А. І. Андрейканіч, О. О. Липка, лаборант — Ю.І. Порох.
     Студенти відділу – учасники дизайн-форумів у Харкові, переможці міжнародного конкурсу екслібрису в Санкт-Петербурзі, переможці конкурсу екологічного плакату (Київ – 2011).

На сайті 24 гостей та відсутні користувачі