1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Захист ОКР "Бакалавр" 2016

 


04-05 липня 2016 року

Державною кваліфікаційною комісією здійснено державну атестацію випускників КІПДМ ЛНАМ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

програма захисту (завантажити Pdf)


 


На сайті 15 гостей та відсутні користувачі