1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Відділ художніх виробів з металуMetal all     
 Відділ художнього металу був заснований у Косівському училищі прикладного мистецтва 1967 року. 
До формування матеріальної бази та програмового забезпечення відділу мали безпосереднє відношення М. Ю. Федірко, М. Ю. Прощук, І. М. Парипа, Я. І. Шаган, В. О. Луканюк — викладачі з великим досвідом роботи в галузі художньої обробки металу.
        Навчально-виховна, методична та творча робота викладачів базується на збереженні і примноженні надбань народного мистецтва. В навчальний процес уведено вивчення забутих технологій виготовлення та методів декорування кованих і мосяжних виробів гуцульських майстрів, особлива увага приділяється тектоніці форм, орнаментальному оздобленню; вивчаються і впроваджуються в навчальний процес нові прогресивні технології обробки металів. 
       На відділі працюють: доцент М. Ф. Салига, старший викладач О. З. Гаркус, викладачі М. Б. Луканюк, В. М. Попенюк.

На сайті один гість та відсутні користувачі