1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т вДПМ кафедра
Відділ художнього текстилю заснований у Промисловій школі гуцульського мистецтва 1939 року з метою відродження і розвитку традицій народних майстрів Гуцульщини. Підґрунтям для розвитку професійного ткацтва були усталені традиції народного мистецтва, наявність сировинної бази, ринки збуту та людські ресурси. 

Розвиток осередку ткацького промислу в Косові зумовив створення в 1882р. Промислової ткацької школи, вихованці якої — В. І. Кабин, М. П. Тимків, В. В. Гавриш та інші — стали відомими майстрами, творчий доробок яких був певним ступенем у становленні сучасної професійної школи. 

У 1939 році на цій базі відкрито Промислову школу гуцульського мистецтва. Засновники та перші її керівники — М. Куриленко, М. Гулейчук. Серед імен майстрів-учителів слід назвати Р. Горбового, О. Горбову, П. Дзюбея, Д. Бовича, С. Повшука, Й. Джуранюка. 

Сьогодні відділ текстилю репрезентує одну з найперспективніших майстерень навчального закладу, що базується на засадах вивчення, збереження та інтерпретації ткацько-килимарських традицій краю. Творчо-експериментальна робота передбачає діяльність студентів у творчих майстернях, де здійснюються різноманітні технологічні процеси, що мають на меті відродження давніх технік ткацтва й апробацію новаторських технологічних прийомів і способів декорування текстильними матеріалами.

Відділ має повне методичне забезпечення, достатню матеріальну базу, обладнання та забезпечується матеріалами для виконання курсових і дипломних робіт. За час навчання студенти засвоюють теоретично й опановують на практиці техніки ткацтва, а також декорування тканин іншими техніками — розпис по тканині, аплікація, повсть та інші сучасні технологічні процеси виробництва тканин.

Окремо вивчаються килимарські техніки та техніки виконання шпалер і гобеленів. Проектування охоплює широкий діапазон мотивів — від простих орнаментальних до тематичних фігуративних композицій, комплексного оформлення житлових та громадських інтер’єрів.

Водночас, процес становлення індивідуального стилю майбутнього художника включає використання новітніх форм і методів навчання, розвиток потреби у системній творчій праці.

На відділі працюють досвідчені викладачі та майстри: кандидат мистецтвознавства, доцент В. Дутка-Жаворонкова, старший викладач О. Гордійчук, викладачі: О. Богатчук, Д. Приймак, Г. Борук, Н. Ковальська, О. Удудяк, Г. Ватаманюк.

Їхня творча і наукова діяльність направлена на активізацію творчих процесів у галузі художнього текстилю, розвиток традиційного мистецтва, створення принципово нових, сучасних за змістом та технологією виконання тканин.


На сайті 10 гостей та відсутні користувачі