1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Відділ художньої кераміки


7 keramicaВідділ художньої кераміки заснований 1959 року в Косівському училищі прикладного мистецтва. Головним завданням відділу є наслідування народних традицій формотворення та декорування косівської кераміки ХІХ — початку ХХ століття.

На основі творів О. Бахматюка, Й. Баранюка, П. Кошака, П. Цвілик, М. Тим’яка та інших було виховано художників, котрі наповнюють життя традиціями косівських керамістів.

Їхній високий професійний рівень свідчить про творчий шлях у галузі декоративно-прикладного мистецтва випускників, серед яких – В. Джуранюк, Б. Бурмич, М. Трушик, М. Гринюк, Х. Урбанська, доцент С. Андрусів — відомі в Україні та далеко за її межами.

Відділ має художню лабораторію, на базі якої з 2008 року проводяться міжнародні студентські  гончарські пленери з метою репрезентації кращих надбань мистецтва гуцульської кераміки, відродження гончарських традицій.

      У відділі працюють: кандидат мистецтвознавства, доцент М. М. Гринюк, кандидат мистецтвознавства, старший викладач О. В. Кушнір, викладач Т. В. Гапєєв.

Система навчального процесу відділу побудована таким чином, щоб студент міг вивчити якомога більше фахових технологій у галузі кераміки: гончарування, ліпку, гіпсомодельну справу, найрізноманітніші техніки декорування тощо.

Для забезпечення навчального процесу відділ художньої кераміки має в розпорядженні глиносховище, гіпсомодельне відділення, гончарну майстерню, лабораторію, майстерню для дипломного проектування, 2 аудиторії для композиції, а також відокремлене приміщення, де розташована піч для випалу.

Завдання навчальних програм охоплюють широкий спектр можливостей застосування та призначення керамічних виробів, а саме:

- гончарні вжиткові речі;

- декоративна скульптура;

- монументально-тематичні композиції інтер’єрного призначення;

- сакральні вироби;

- аксесуари та сувенірна продукція;

- садово-паркова пластика тощо.

У технології виготовлення кераміки ми використовуємо місцеві пластичні глини, шамот і каолінові суміші, шлікерну масу, різноманітні ангоби, емалі та поливи.

Випускники відділу художньої кераміки працюють на керамічних підприємствах, викладають у школах, ліцеях, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладах, а також відкривають приватні керамічні цехи, творчі майстерні, успішно рекламують свій фах за кордоном.

На сайті 36 гостей та відсутні користувачі