Майстерня художнiх виробів з дерева

  • Друк


derevo all

Майстерню художнього дерева відкрито у Промисловій школі гуцульського мистецтва 1939 року,  де викладали учні відомого косівського майстра В. Девдюка – В.  Гуз, В. Довбенчук, В. Гавриш, М. Тимків, М. Федірко, творчість яких забезпечила розвиток реґіональної мистецької школи художнього дерева.

В основу підготовки висококваліфікованих фахівців покладено вивчення традиційних народних технік і технологій деревообробництва (художнє різьблення, інкрустація, бондарство, меблярство, малі архітектурні форми, облаштування інтер’єрів громадських та сакральних споруд).

Для повноцінного оволодіння студентами фахом створені навчальні майстерні з механічної та токарної обробки дерева, які укомплектовані сучасним устаткуванням.

Навчальні дисципліни – композиція, робота в матеріалі, комп’ютерне проектування, технічне креслення забезпечують розвиток індивідуальних творчих здібностей, формування об’ємно-просторового мислення, поєднуючи досвід традиції з пошуком нових виразних засобів і технологій.

Удосконалення професійної підготовки студентів відбувається на мистецьких пленерах,  всеукраїнських виставках, реґіональних конкурсах, що дає можливість випускникам відділу реалізувати свій творчий потенціал на теренах України та за кордоном.

В Майстерні працюють досвідчені викладачі: заслужений художник України, доцент С. В. Бзунько, старші викладачі Й. Д. Приймак, С. Д. Стефурак, О. І. Крицкалюк, майстер виробничого навчання І. В. Ониськів, лаборант І. Я. Шушкевич.