1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Кафедра історії мистецтва та гуманітарних наук


Поліфункціональна за своїм змістом і напрямами роботи, здійснює важливу роль у формуванні високоосвічених фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес методи інтегрованого навчання на основі міжпредметних зв¢язків та нових освітніх інформаційних технологій, що в свою чергу є базою для художнього задуму студента, розвитку уяви і творчого мислення з наступною їх реалізацією в курсових та дипломних роботах за фахом.

Навчальну, виховну і науково-творчу роботу здійснюють 9 викладачів, з них: 4 доценти, 1 старший викладач, 1 кандидат історичних наук, 1 кандидат географічних наук, 2 кандидати мистецтвознавства, 1 майстер спорту з фрістайлу, тренер першої категорії.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі: кандидат мистецтвознавства, в. о. професора О. О. Слободян, кандидат мистецтвознавства Б. В. Книш, кандидат історичних наук В. В. Костюк, доктор теології, старший викладач Р. А. Горбань, кандидат географічних наук, в. о. доцента І. С. Вах,викладач В. М. Гаврилей, аспіранти Л. С. Берла та С. І. Будзуляк, майстер спорту з фрістайлу, тренер першої категорії Я. В. Якимишин.

Навчальний процес забезпечують п’ять аудиторій зобладнанням для проведення лекцій з історії мистецтва, гуманітарних дисциплін та іноземних мов, а також науково-методичний фонд музею інституту, в якому експонуються понад дві з половиною тисячі творів народного та професійного декоративно-прикладного мистецтва ХІХ―ХХ ст.

Окремі курси читаються на базі приватних та державних музеїв Косова: М. М. Струтинського, М. В. Корнелюка, Музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини, Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського.

Маючи вагомі напрацювання в науково-дослідницькій роботі, кафедра ставить за мету підвищення освітнього рівня студентів,відповідно до найновіших досягнень сучасної науки, формування українського інтелігента, громадянина з високим рівнем національної гідності та відповідальності.


На сайті 26 гостей та відсутні користувачі