1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Наявність публікацій у наукових виданнях

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

 Наявність публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики

Кравченко Я.О.
1. Кравченко Я.О. Бойчукіст Іван Липківський: до 120-ліття від дня народження//Артанія. Книга 26. – К. – 2012. - № 1. – С. 20-22.
2. Кравченко Я.О. Святослав Владика: нове трактування іконопису//Образотворче мистецтво. –, 2012. - № 1-2. – С.72-73.
3. Кравченко Я.О. EXODUS та повернення художника-бойчукіста Мануїла Шехтмана // Артанія. Книга 27. – К. – 2012. - № 2. – С. 46-51.
4. Кравченко Я.О. Геній Іоанна Георга Пінзеля в пластиці українського бароко: рецензії та обсервації // Артанія. Книга 28-29. – К. – 2012. - № 3-4. – С. 33-38.
5. Кравченко Я.О. Нездійсненний проект пам’ятника Шевченкові у творчості Михайла Бойчука // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. - № 10. – Львів. – 2014. – С.124-126.
6. Кравченко Я.О. Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: доп.таповідомл. Мінар. Наук. Конф., Львів, 25-27 вересня 2013 р. Рецензія // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. - № 10 (15). – Львів. – 2014. – С.175-177.
7. Кравченко Я.О. Софія Налепінська-Бойчук: від Лодзі до Києва – шлях, довжиною у життя // «StudiaUcrainicaVarsoviensia». – Т.1. WarszawaUniwersytetWarszawski. – 2013. – S. 371-381.

Каркадим К. Г.
1.Унікальні документи доби.// Феномен Українського художнього деревообробництва. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 190-річчю від дня народження класика українського різьбярства Юрія Шкрібляка //, Яворів-Івано Франківськ 2013, с.67-73
2. Музейні скарби. Династія Шкрібляків-Корпанюків. // Яворів: історія, етнокультура. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Яворів у контексті історії і етнокультури Гуцульщини та України», присвяченої 320-річчю першої писемної згадки про Яворів, 120-річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Семена Корпанюка //., Яворів -2014, с.212-223
3. Спогади про майстрів. Гондураки. // Яворів: історія, етнокультура. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Яворів у контексті історії і етнокультури Гуцульщини та України», присвяченої 320-річчю першої писемної згадки про Яворів, 120-річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Семена Корпанюка //., Яворів - 2014, с.223-228
4. Баран Р., Каркадим К. Музей та молодь.// Proceedings of the International scientific Conference. Science of the XXI century: problems and prospects of researches (August 17, 2017, Warsaw, Poland) vol. 5, с.3-9
5. Баран Р., Каркадим К. Музей - безкінечна історія // Музей - платформа суспільного діалогу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 125-річниці Львівського історичного музею//., Львів, 5 жовтня 2018 року, с. 107-124.

Селезінка М.М.
1.Селезінка М.М. Безсмертні образи людської психології. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 204 с.
2.Селезінка М.М. Світ миротворення – світ таїнств. Графіка. – Львів: ТзОВ «Растр -7», 2013. – 224 с.
3. Селезінка М.М. Живопис, графіка. – Львів: ТзОВ «Простір-М», 2016. – 416 с.
4. Селезінка М.М. Живопис, графіка. – Львів: ТзОВ «Простір- М», 2015. – 203 с.

Юрчишин Г. М.
1. Юрчишин Г.М. Пам’ятки дерев’яного зодчества Гуцульщини. До 100- річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - Харків, 2012. – Вип. 3. С. 93-97.
2. Юрчишин Г.М. Релігійний туризм, як передумова розвитку духовно-реколекційних центрів Прикарпаття// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук-техн.збірник. – К., КНУБА, 2015 . – Вип.38. – С.359-368 с.
3. Юрчишин Г.М. Просторовий потенціал в обґрунтуванні розвитку нових територіальних громад// Архітектурний вісник КНУБА. 2016 – КНУБА. – Вип. 8-9. С.206-217 с.
4. Юрчишин Г.М. Образно-емоційна виразність фігуративної пластики дерев’яних придорожніх хрестів// Містобудування та територіальне планування: наук -техн. збірник. – К., КНУБА, 2016. – Вип.59-С.498-505 с.
5. Юрчишин Г.М. Становлення сучасної архітектурної школи Прикарпаття. Олег Козак: архітектор, художник, педагог. Вісник ЛНАМ. Львів, 2014. – Спецвипуск 9 С.126-135.
6. Юрчишин Г. Витоки становлення, сучасність і перспективи розвитку Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв / Г.М. Юрчишин // Вісник Львівської національної академії мистецтв, Випуск 31. Науко-метричне видання база даних GoogleScholar. – Львів: ЛНАМ, 2017 –– С.26-31.  https://lnam.edu.ua/uk/visnyk_detail/visnik-31-2017.html
7. Юрчишин Г. Сучасний стан та концептуальне завдання Косівської мистецької школи / Г.М. Юрчишин // Вісник Львівської національної академії мистецтв, Випуск 33. – Львів: ЛНАМ, 2017 –– С.301-309. https://lnam.edu.ua/uk/visnyk_detail/visnik-33-2017.html

8.Yurchyshyn H. ApprovaloftheParadigmofNationalandEthnicTopicsinMethodologyofKosivInstituteofAppliedandDecorativeArtsofLviv National Academy of Arts. Episteme (czasopismonaukowo-kulturalne). – Krakow, 2017. – Nr 37. – S. 21-40. Науко-метричне видання база даних Scopus. https://www.episteme.org.pl

1. Динамізм рекреаційного простору регіону. Показники та методи оцінки Всеукраїнський науково-практичний семінар «Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи»
( 19-20 вересня 2013 р.) м. Івано-Франківськ «Факел», ІФНТУНГ, 2013.
2. Региональная архитектурно-художественная школа в контекстеисследования, изучения и сохранениянародныхтрадицийУкраины».
ІУ Международнаянаучная конференція « Традиции и современноесостояниекультуры и искусств» ( Минск 28-29 ноября 2013 г.)
3. Роль реґіональної мистецької школи у формуванні національного культурного простору
У Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі»( 20-21 лютого 2014 р.) м. Луганськ
4. Творчий внесок митців-педагогів Гуцульщини у розвиток регіональної дизайн-освіти ІІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст» ( 16- 17 жовтня 2013 р. м. Полтава).
5.Удосконалення системи архітектурної організації Івано-Франківської області на основі ефективного управління розвитком та використанням просторового потенціалу. Міжнародний науковий Конгрес «Globalscientificunity 2014» ( 26 вересня 2014 р. Чехія м. Прага).
6. Просторовий потенціал у новій методології архітектурно-містобудівної діяльності. Міжнародний науковий Конгрес «Globalscientificunity 2014» ( 26 листопада 2014 р. Чехія м. Прага).
7. Архітектурна екологія: конспект лекцій Конспект лекцій. Івано-Франгківськ: «Факел», ІФНТУНГ, 2014.

Горбань Р. А.
1.Інтерпретація історії Миколою Бердяєвим у контексті епістемологічної кризи / Р.А. Горбань //Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Випуск 9 (127). – К., 2013. – С. 75-88.
2.Ознаки української етнопсихології екзистенціалізму Миколи Бердяєва та його релігійно-філософської концепції серця як духовного центру особистості / Р.А. Горбань // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 706-707. Філософія. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2014. – С. 196-202.
3.Етнорелігійний контекст активно-творчої есхатології, комюнаторного персоналізму та концепції культурної творчості Миколи Бердяєва / Р.А. Горбань // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Випуск 1 (129). – К., 2014. – С. 99-111.
4.Тлумачення М. Бердяєвим основних питань християнської есхатології / Р.А. Горбань // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України / Гол. ред. А. М. Колодний. – № 69. – К., 2013. – С. 94-103.
5.Деякі аспекти специфіки дослідницьких підходів до релігійно-філософського доробку Миколи Бердяєва / Р.А. Горбань // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України / Гол. ред. А. М. Колодний. – № 71-72. – К., 2014. – С. 187-195.

Гринюк М. М.
1. Гринюк М.М. Науково-методична спадщина Олексія Соломченка // Вісник Львівської національної академії мистецтв, Львів: ЛНАМ, 2014. – С. 8 -13.
2. Гринюк М.М. Гуцульська сецесія в оздоблювальній кераміці архітектури міста Львова / Марія Гринюк, Ольга Хасаншін-Самолюк // Народознавчі зошити. – Львів, 2015. - № 4. – С.15.
3. Гринюк М. Етнічні особливості фестивального руху як моделі збереження традицій національно-культурної спадщини / М.М. Гринюк// Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід практики, інновації .УЦКД. – Київ, 2017. – С. 54-58.
4. Гринюк М.Косівська (гуцульська) кераміка в міжнародному культурно-мистецькому просторі / М. М. Гринюк // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнар. Відносин. С. 124-128. / наукове видання зареєстровано інститутом модернізації змісту освіти МОНУ. Лист від 15.01.18 № 22.1/ 10-67. Видавничий центр КНУКІМ, Київ, 2018. – С. 124-128.

Дутка В.В.
1 Художні тканини Карпат/ Шпирало-Запоточна Л., Шульга З., Дутка В. та ін. / за ред. О.Никорак. – Львів: ЛНАМ, 2014 . – 379 с. – С. 89-115.
2. Дутка В. До становлення килимарської інфраструктури на Буковині: осередки народного ткацтва, промислове виробництво, освітні інструкції // Вісник ХДАДМ: Зб.наук.пр. – Вип.10, Харків 2012. – С.22-26.
3. Дутка В. Косів як система мистецької освіти // Образотворче мистецтво. - Київ :Видання національної спілки художників України, 2012.- № 1-2. – С.90-91.
4. Дутка В. Методи проектування в дизайні одягу //Всеукр. наук.-теор. часопис. – Вип.. 2. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2012. – С. 23-27.
5. Дутка В. Етнорегіональна специфіка Буковини та її вплив на формування килимарства // Вісник ЛНАМ: Зб. наук.пр. – Спец.вип.7. – Львів, 2013. – С.24-29.
6. Дутка В. Традиції та новаторство в навчальних методиках кафедри декоративно-прикладного мистецтва: матеріали науково-практичної конференції «Історія Косівської школи та її роль у розвитку народних художніх промислів Гуцульщини», 2014 р.
7. Дутка В. Ліжник як мистецький виріб та оберіг: матеріали ХІ Всеукраїнського семінару-практикуму «Зрима пісня» з питань символіки та семантики в українській культурі. - 28 жовтня – 2 листопада 2013 р, м. Косів.

Книш Б.В.
1. Книш Б.В. Вечорниці / / Гуцули та Гуцульщина. – Косів, 2012.-№2. – С. 78
2. Книш Б.В. Диво-писанки Віри та Сергія Борисів // Гуцули та Гуцульщина. –Косів.-2012.-№3.- С. 14-15
3. Книш Б.В. Родинна творчість на Гуцульщині: витоки й основа. // Вісник ЛНАМ. Cпецвипуск . – Львів: ЛНАМ, – 2012. – С.60-68
4. Книш Б. Роль Косівського осередку мистецької освіти у збереженні традиційних ремесел Гуцульщини / Б. Книш // НЗ. 2018. – № 2. – Львів, 2018. – С. 469-477.

Костюк В. В.
1. Костюк В.В. Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 – 1915 рр.) / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Івано-Франківськ, 2008. – 216 с.
2. Костюк В.В. Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 – 1915 рр.) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Івано-Франківськ, 2008. – 20с.
3. Костюк В.В. Формування світогляду та громадське ставлення Михайла Павлика (До 155-річниці від дня народження) // Німчич.-Вижниця, 2008. – С. 111 – 120.
4. Костюк В.В. Він визначив напрямок розвитку краєзнавства Гуцульщини на багато років наперед // Духовні скарби Ігоря Пелипейка. – Косів: Писаний Камінь, 2010. – С. 55 – 57.
5. Костюк В.В. Гуцульщинознавство у процесі вивчення історії України (методичні рекомендації). – Косів, 2010. – 40 с.
6. Костюк В.В. Михайло Павлик – співзасновник, ідеолог та лідер РУРП // Праці Наукового товариства ім.. Шевченка / Матеріали косовського осередку НТШ. Краєзнавство. – Том ІV. – Косів: Центр громадських ініціатив. – 2012. – С. 306 – 316.
Костюк В. Іван Франко та Михайло Павлик (до історії побратимства та непростих взаємин) / В.В. Костюк // Вісник ЛНАМ. Випуск 33. – Львів: ЛНАМ, 2017. – С. 154-168.

Молинь В.Д.
1. Молинь В. Виставки в Коломиї як визначні події культурно-мистецького життя Галичини другої половини XIX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: науковий журнал. - К.: Міленіум, 2012. - №1. - С.127-131.
2. Молинь В. Творчий доробок Степана Бзунька // Образотворче мистецтво. - 2012. - № 1-2. - С. 92.
3. Молинь В. Визначний майстер Марко Мегединюк (1842-1912) // Вісник Львівської національної академії мистецтв. - Випуск 23. - Львів: ЛНАМ, 2012. - С. 228-237.
4. Молинь В. Реґіональні особливості культурно-мистецьких процесів Галичини другої половини XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії '2012 / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України / Наук, керівник теми і голов. наук. ред. Безгін І.Д. - К.: Фенікс, 2012. - Вип. 4 (14-15). - С. 273 -278.
5.Молинь В. Василь Девдюк в історії народного мистецтва Гуцульщини // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Випуск 24. – Львів: ЛНАМ. – 2013. – С. 308-321.
6.Молинь В., Калитко А. Мистецький простір: діяльність спілчан Косівської реґіональної організації національної спілки художників України // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2015. Випуск 30-31. – Ч.1. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 113-120.
7.Молинь В. Золота нива творчості. Пам'яті народного художника України Людмили Євгенівни Жоголь (1930-2015) // Вісник Закарпатського художнього інституту. Випуск 7: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатський художній інститут, 2015. – С. 237-240.
8.Молинь В., Молинь Н. Гуцульщина в акварелях Геннадія Малявського // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Випуск 30. – Львів: ЛНАМ. – 2016. – С. 353-362.
9.Молинь В. Багатогранний доробок митця і педагога Йосипа Приймака // Львівська національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку / тези доповідей і повідомлень Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 70-й річниці Львівської національної академії мистецтв та 140-й річниці із часу заснування професійної мистецької освіти у Львові 16-17 листопада 2016.- Львів: ЛНАМ, 2016. – С. 51-52.
10. Молинь В. Анатолій Калитко: особистість художника і педагога // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 23 листопада 2016р. – Черкаси : Брама-Україна, 2016. – С.82-85
1. Молинь В. Василь Девдюк в історії розвитку Косівської школи різьбярства // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ІV. Краєзнавство. – Косів. – 2012. – С. 436-442.
2. Молинь В. Живописна мелодія Гуцульщини (з нагоди 70-ліття художника Анатолія Калитка) // Гуцули і Гуцульщина. Літературно-мистецький і громадсько-суспільний часопис. – Косів. – 2012. – №1 (5). – С.50-53.
3. Молинь В. Багатокольорові мелодії косівських трембіт. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв // Ковальська майстерня. – 2012. – № 1 (27). – С.86-89.
4. Молинь В. З любов’ю до Гуцульщини // Вісник Гуцульщини. – 2015. – 15 травня. – Ч.2. – С.2.
5. Молинь В. Творчі здобутки спілчан-художників // Гуцульський край. – 2015. – 20 листопада. – № 47. – С.5.
6 .Молинь В. Квітка з родинного дерева Заклинських // Гуцульський календар. – Випуск 21. – 2016. – С.41.

Слободян О.О.
1.Кутське гончарство / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011, - № 1. – С. 199 – 204.
2.Роль і значення Косовської школи в стадії розвитку народного декоративно-прикладного мистецтва на Гуцульщині ІІ пол. ХХ ст. «Вісник» ЛНАМ: Львів, 2013.
- 3.Передумови створення відділу художньої кераміки в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. «Вісник» ЛНАМ, 2011. – С. 4 – 13.
4.Керамічне виробництво в пам’ятках археології Прикарпаття. «Вісник» ЛНАМ, 2016.

Вах І.С.
1. Історичні навики населення у виробництві продукції художніх промислів Галицької Гуцульщини// Вісник ЛНАМ: зб наук. праць. – Випуск 24. – Львів ЛНАМ, 2013. – С 52-59.
2. Природні умови і ресурси як чинники розвитку комплексу народних художніх промислів Галицької Гуцульщини // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Випуск 665. – Серія: географія. – Чернівці: Рута, 2013. С. 20-23.
3. Вах І. Комплекс народних художніх промислів як об’єкт суспільно-географічної науки: структура, зв'язки та роль у стратегії регіонального розвитку / І.С. Вах // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Випуск 33. – Львів: ЛНАМ, 2017. – С. 76-84.  https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/33/76-83_Vah.pdf

1.Вах І. С. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан перспективи. - Проблеми та перспективи розвитку народних художніх промислів Галицької Гуцульщини як об’єкти рекреації /Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: «Фоліант», 2010. – С. 214-221.

2. Вах І. С. Писанкарство в Галицькій Гуцульщині. – Гуцули та Гуцульщина. – Косів, 2011. – №2 (3). – С. 7-13.
3. Вах І. С. Вплив природних умов на розвиток народних художніх промислів Гуцульщини. Науковий вісник Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 162 с.– С. 99-104.

Бзунько С. В.
1.Бзунько С.В.Традиції та новаторство в оздобленні інтер’єрів катехитичного центру УГКЦ при соборі Святого Воскресіння в м. Івано-Франківськ/ С.В.Бзунько// Вісник ЛНАМ: Зб. наук. праць. Вип.8 – ЛНАМ, 2015. – С.124-130. Фахове видання.
2. Бзунько С.В. Галицькі традиції в декоруванні іконостасів Прикарпаття ХІХ-ХХ століття/ С.В.Бзунько// Вісник ЛНАМ: Зб. наук. праць. Вип.9. – ЛНАМ, 2015. – С.90-97. Фахове видання.
3. Бзунько С.В. Відродження та розвиток автентичних ознак декорування предметів облаштування церкви святого Василія у Косові/ С.В.Бзунько//Вісник ЛНАМ: Зб. наук. праць. Вип.10. – 2015. – С.32-38.

Калитко А.М.
1. Молинь В., Калитко А. Мистецький простір: діяльність спілчан Косівської регіональної організації Національної спілки художників України // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. – Випуск 30-31. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 154-159 (у співавторстві).
2. Калитко А. Молинь В. Рисунок як важлива дисципліна циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів у Косівському інституті // Вісник Закарпатського художнього інституту. Випуск 7.: "Ерделівські читання" (Ужгород, 13-14 травня 2015р.) / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін.. – Ужгород: Закарпатський художній інститут, 2015. – С.201-203 (у співавторстві).
3. Калитко А. Живописне вирішення академічної постановки «Фігура людини в народному вбранні» / Калитко А.М. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Випуск 33. – Львів: ЛНАМ, 2017. – С.104-113.

Білий В. Д.
Білий В. Етномистецькі традиції у творчості сучасних митців художньої обробки дерева Косова / В. Білий // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Львів : ЛНАМ, 2009. — С. 67—74. — (Спецвип. VІІ).
1. Білий В. Формування індивідуального стилю у творчості народних майстрів художньої обробки дерева (на прикладі різьбярських династій Шкрібляків та Корпанюків) / В. Білий // Народна творчість та етнографія. — 2010. — № 4. — С. 105—109.
2. Рисунок як основа декоративно-прикладного мистецтва. Проблеми викладання рисунка і живопису у вищих навчальних закладах декоративно-прикладного мистецтва. Матеріали конференції. – Вижниця: Черемош, 2010 – С. 23.
3. Білий В. Роль митця-педагога у формуванні творчої особистості / В. Білий // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Львів : ЛНАМ, 2011. — С. 129—136. — (Спецвип. VІІI).
4. Білий В. Студії композиції та роботи в матеріалі на відділі художніх виробів з дерева / В. Білий // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Львів : ЛНАМ, 2014. — С. 20—28. — (Спецвип. IX).
5. Bilyy V. Decorative possibilities of carved wood in interior design solutions (on an example of Kosiv artist S. Bzunko). / V. Bilyy // Вісник Харківської академії дизайну і мистецтв. — Х. : ХДАДМ, 2015. — № 3. — С. 4—8.
6. Bilyi V. Graphic tendencies in creative works of modern masters of artistic woodworking in Kosivshchyna / Viktor Bilyi // Scientific and education journal. Progressive researches "Science & Genesis"». — Prague : Czech republic, 2015. — P. 66—72.
Білий В. Роль мистецько-освітнього чинника у формуванні сучасних тенденцій і перспектив розвитку художнього дерева Косівщини / В. Білий // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Львів : ЛНАМ, 2017. — С. 83—96.

Мельничук Г. Л.
1. Мельничук Г.Л. Роль волонтерства у зміцнені громад суспільства в Україні (90-ті р.р. ХХ ст. перша половина ХХ ст.// Актуальні питання суспільних наук та історії медицини: Спільний українсько-румунський науковий журнал (АПСНІМ).- 2018 р.- № 2 (18). С. 52-56.
2. Мельничук Г.Л. Молодіжні та дитячі громадські організації як важлива складова системи неперервної освіти в Україні // за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 березня 2017 р. – Чернівці, 2017 р.). С. 112-114.
3. Мельничук Г.Л. Гуманітарна політика України в галузі освіти «Освітній простір» // Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. – Чернівці: Черемош, 2017 р. - С. 49-52.

Нісевич С. І.
1. Будзуляк С. І. Лінгвокогнітивні характеристики антропонімів / С. І. Будзуляк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2009. – Спецвипуск VII. – C. 162 – 169;
2. Нісевич С. І. Типологічні відповідності образу художника в українській та англійській літературі кінця XIX – початку XX ст. (На матеріалі творів О. Кобилянської «Valsemélanсolique» та С. Моема «Місяць і мідяки») / С. І. Нісевич // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2010. – Вип. 11. – С. 180–187;
3. Нісевич С. І. Взаємозв’язок образотворчого та словесного мистецтв / С. І. Нісевич // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2011. – Спецвипуск VIII. – C. 197 – 205;
4. Нісевич С. І. Інтермедіальний характер малихжанрових форм в українськійлітературікінця XIX – початку XX ст. / С. І. Нісевич // Питаннялітературознавства. – 2012. – Вип. 85. – С. 94 –104;
5. Нісевич С. І. Інтермедіальний характер жанру «акварель» в українськійлітературікінця XIX – початку XX ст. / С. І. Нісевич // Актуальніпроблемивикладаннялітератури у середній та вищійшколі. Султанівськічитання. – 2012. Вип. 2. – С. 107 – 113.
6. Нісевич С. І. «Прерафаелітське братство» і «Молода муза» в типологічномуаспекті / С. І. Нісевич // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2012. – Вип. 27. – С. 240 – 243.
7. Нісевич С. І. Образ живописця у літературномутворі – один ізчинниківсинтезумистецтв / С. І. Нісевич // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2014. – Вип. 45. – С. 152 – 155.
8. Нісевич С. І. Образ художника як компонент образноїсистемилітературноготвору/ С. І. Нісевич // Літературознавчістудії: компаративний аспект. – 2014. – Вип. 2. – С. 116 – 123.
9. Девдюк І. В. Живопис і література в англійськомуписьменстві перших десятиліть ХХ століття / І. В. Девдюк, С. І. Нісевич // «З роду нашого красного…»: перша професоркаВолині. Збірникнауковихпраць на пошанупрофесора Л. К. Оляндер. – 2014. – С.311 – 321.
10. Нісевич С. І. Конфліктмитця і суспільства у п’єсі В. Винниченка «Чорна Пантера і БілийМедвідь» та романі С. Моема «Місяць і мідяки» / С. І. Нісевич // SpheresofCulture. – 2015. – Vol. 10. – P. 63 – 71.
11. Devdyuk I. The Image of an Artist as a Literary-aesthetic Phenomenon / IvannaDevdyuk, SvitlanaNisevych // Journal of VasylStefanykPrecarpathian National University. – 2015. – Vol. 2, № 2 – 3. – P.104 – 109.
12. Нісевич С. І. Образ художника в інтерпретаційній площині поняття краси / С. І. Нісевич // Султанівські читання. – 2016. – Вип. 5 – С. 128 – 136.
13. Нісевич С. І. «Живописання словом» як невід’ємний компонент твору про художника / С. І. Нісевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2017. – Вип. 11–12 (360–361). – С. 38 – 45.
14. Нісевич С. І. Творчість як сфера реалізації особистості митця у творах В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» та С. Моема «Місяць і мідяки» / С. І. Нісевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 31. – Т. 3. – С. 22 – 25.

Попенюк В. М.
1. Popeniuk V. IconCaseMakinginHutsulschynaoftheEndofthe 19 th – Beginningofthe 20 thCenturies: ArtisticHandicraftsSchoolsandCenters, PrivateWorkshops / VolodymyrPopeniuk// SpheresofCulture: JournalofPhilological, Historical, SocialandMediaCommunication, РoliticalScienceandCulturalStudies. – Lublin 2014, Vol. 9. – S. 336 – 345.

Стефюк Р. Г.
1.Стеф’юк Р. Г. Архітектонічні та художньо-стильові особливості панікадила − головного світильника гуцульської дерев’яної церкви / Р. Г. Стеф’юк // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. ; за ред. В. Я. Даниленка. — Х. : ХДАДМ, 2011. — С. 112–116.
2. Юрчишин Г., Стеф’юк Р. Пам’ятки дерев’яного зодчества Гуцульщини : до 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя / Г. Юрчишин, Р. Стеф’юк // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. ; за ред. В. Я. Даниленка. — Х. : ХДАДМ, 2012. — С. 93–98.
3. Стеф’юк Р. Г. Гуцульські панікадила − унікальне явище в царині сакрального образотворення / Р. Г. Стеф’юк // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. праць. — К. : Київ-Фенікс, 2012. — Вип. 8. — С. 505–512.
4. Стеф’юк Р. Г. Художнє різьблення дерев’яних патериць з церков Гуцульщини ХVІІІ − ХХ століть / Р. Г. Стеф’юк // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. праць. — К. : Київ-Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 245−250.
5. Стефюк Р. Сакральнаядеревянная скульптура в интерьерецерквейГуцульщины: синтез цвета и круглой пластики / Р. Стефюк // Сб. ст. по материалам ХХХІ Междунар. науч.-практ. конф. — Новосибирск : СибАК, 2013. — № 12 (31). — С. 102–110.
6. Стеф’юк Р. Роль і місце панікадила в облаштуванні церковного інтер’єру як своєрідного мистецького явища в народному мистецтві Гуцульщини / Р. Стеф’юк // Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2013. — С. 140–146.
7. Стеф’юк Р. Г. Роль Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва в розвитку традицій сакрального дереворізьблення Гуцульщини / Р. Г. Стеф’юк // Scientificandeducanionjournal. Progressiveresearches «Science&Genesis». — Prague : Czechrepublic, 2014. — P. 90−92.
8. Стеф’юк Р. Г. Композиційно-стильові особливості обстави художнього деревообробництва в церкві Успіння св. Анни (с. Бистрець Верховинського району) / Р. Г. Стеф’юк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Л. : ЛНАМ, 2014. — С. 64–74. — (Спецвипуск ІХ).
9.Стеф’юк Р. Г. Типологічна структура та орнаментика гуцульських патериць ХVІІІ − ХХ століть / Р. Г. Стеф’юк // Сб. докл. Междунар. конф. — Донецк : «Знание», 2014. — С. 52−57.
10. Стефюк Р. Г. Художественно-композиционныеособенностианалоевцерквейГуцульщины / Р. Г. Стефюк // МатериалыVМеждунар. науч.-практ. конф. — Гжель, 2013. — С. 115–119.
11. Стеф’юк Р. Г. Стилістичні особливості різьблених дерев’яних ручних хрестів Гуцульщини першої половини ХХ століття / Р. Г. Стеф’юк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Л. : ЛНАМ, 2016. — С.
12. Стеф’юк Р. Г. Іконоґрафія, стилістика та різьблення дерев’яних ручних хрестів у церквах Гуцульщини (Косівський район) / Р. Г. Стеф’юк // HumanitiesandSocialSciencesinEurope: AchievementsandPerspectives. Proceedings of the 4th International symposium.«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education». — Vienna, 2014. — P. 9–16.
13. Стеф’юк Р. Г. Гуцульська дерев’яна церква: історія, сучасний стан, проблеми збереження та відновлення традицій (на прикладі церкви св. ІванаХрестителяселаПістиньКосівськогорайонуІвано-Франківськоїобласті) / Р. Г. Стеф’юк // TheEuropeinScientificandPracticalCongress «Scientificresourcesmanagement of countries and regions». — Copenhagen :Denmark, 2014. — Р. 40–46.
14.Стеф’юкР. Г. Казальницявгуцульськійдерев’янійцеркві/Р. Г. Стеф’юк // TheEuropeinScientificandPracticalCongress «Global scientific unity 2014». — Prague:Czech republic, 2014. — Vol. 3. — Р. 26−30.
15. Стеф’юк Р. Розвиток традицій та новаторські пошуки в дизайні художнього дереворізьблення гуцульської церкви / Р. Стеф’юк // Зб. наук. пр. «Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст». — Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. — Кн. 3. — С. 72−78.
16. Юрчишин Г. М., Стеф’юк Р. Г. Образно-емоційна виразність фігуративної пластики дерев’яних придорожніх хрестів / Г. М. Юрчишин, Р. Г. Стеф’юк // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. — К. : КНУБА. — 2016. — Вип. № 59. — С. 498−504.
17. Стеф’юк Р. Сакральне дереворізьблення в методиці викладання спецдисциплін у Косівській мистецькій школі / Р. Стеф’юк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Л. : ЛНАМ, 2016. — С. 54−61. — (Випуск 30).
18. Стеф’юк Роман. Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв − визначний осередок мистецьких та культурних традицій Гуцульщини / Роман Стеф’юк // Зб. наук. Праць за матеріал. Міжнародної науково-практичної конференції «Культурна спадщина України: сталий розвиток та національна безпека». — К. : НАКККІМ, 2017. — Т.І. — С. 135−138.
19. Стеф’юк Роман. Дерев’яні ручні хрести Гуцульщини: стилістика, форма, декор / Роман Стеф’юк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Л. : ЛНАМ, 2017. — С. 43−52. — (Випуск 33).
20. Стеф’юк Р. Г. Стилістичні особливості різьблених дерев’яних ручних хрестів Гуцульщини першої половини ХХ століття / Роман Стеф’юк // Вісник Закарпатської академії мистецтв. — Ужгород : ЗАМ, 2017. — С. 77−81. — (Випуск 9).
21. Стеф’юк Р. Г. Літургійно-богослужбове обладнання в інтер’єрі дерев’яної гуцульської церкви / Роман Стеф’юк // Вісник Закарпатської академії мистецтв. — Ужгород : ЗАМ, 2018. — С. 56-62
22. RomanStefiuk. InterpretationofTraditionsofSacralWoodcarvinginWorksofHutsulArtisans/ R.Stefiuk // FristemecrasopismoNaukowo- Kulturalne- KRAKOW, 2017.-Nr 37.-P. 5-20.

Андрейканіч А. І.
1.АндрейканічА.І., Близнюк М.М., Куглер В.С. Розробка фірмового стилю на прикладі Національного природного парку "Гуцульщина". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». Косів - 2012. – С. 251-254.
2. Євген Сагайдачний – художник, педагог, колекціонер / А. Андрейканіч // Студентський науковий вісник – :Луцьк, 2013. – С. 6-10. (Науковий збірник.Випуск10. Частина 2).
3. Лубок как прототип плаката и художественный прием в искусстве Украины 30-х г. ХХ века". / А. Андрейканіч // Матеріали міжнародної науково-практичної конференціі "ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА." – :Гжель, 2014. – С. 55-58.
4. Український кіноплакат – унікальне явище в мистецькому житті України першої третини ХХ століття / А. Андрейканіч // Збірник доповідей міжнародної наукової конференціі "НАУКА И ОБЩЕСТВО." – :Донецьк, 2014. – С. 136-139.
5. Андрейканіч А.І., Близнюк М.М. «Комп’ютернi технології у навчальному процесі художніх закладів освіти (на прикладі викладання предмета "Проектування" для спеціалізації «Дизайн меблів») » / А. Андрейканіч // Вісник Закарпатського художнього інституту – :Ужгород, 2014. – С. 194-196. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання»:№5).
6. Визначення поняття плаката, його види та жанри» / А. Андрейканіч // Вісник Закарпатського художнього інституту – :Ужгород, 2014. – С. 134-138. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання»: №5).
7. Близнюк М.М., Андрейканіч А.І. «Internationa ivestment project " Carpathian academy of ethnographic desing.»/ Близнюк М.М., Андрейканіч А.І.// Європейський вектор розвитку: національний контекст: зб. наук. праць. Кн1/ПНПУ ім. В.Г. Короленка, Інститут реклами [та ін]. – Полтава: ПННУ ім.В.Г. Короленка, 2015.
8. Українські майстри кіноплаката першої половини ХХ сторіччя / А. Андрейканіч // Scientific and practical edition: Copenhagen, Denmark, 18 July 2014. Publishing Center of The International Scientific Association "Science & Genesis", Copenhagen, 2014. – С. 31-35.університету технологій та дизайну –№1 (85). – К.: – 2015. С. 198-208. (11 стор.).
9. Поштова марка, три конверти, штамп до 125 р. з дня народження фотографа, артиста фотографій Миколи Сеньковського.

Гаркус О. З.
1. Гаркус О.З. До історії розвитку художнього металу на Гуцульщині в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття/ - Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії. – Вип..4. – Київ: Фенікс, 2013. – С.283-285.
2. Гаркус О.З. Художній метал на Гуцульщині: традиції та інновації / - Вісник ЛНАМ: Зб.наук. праць. – Вип.. 24. – Львів: ЛНАм, 2013 – С.65-67.
3. Національний природний парк «Гуцульщина». Мистецтво та народні промисли. Монографія / під ред. В.В. Пророчук, В.П. Стефурак. – Львів: НВФ «Карти і Атлас», 2013. – 245-261 С.
4.Традиции и новатоство в творчестве Мирослава Винтоняка/ О.З. Гаркус. // НациональнаяАкадемия Наук Беларуси // Исследованиякультуры, языка и литературы. – Минск. – 2013 – 212-219 С.
5. Гаркус О. Традиції та новаторство у творчості Мирослава Вінтоняка / О.З. Гаркус // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: ЛНАМ, 2017.– С. 180-187.
1. «Традиції та новаторство у творчості Руслана Гарматюка». Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ. 23 травня 2013 р.
2.«Творчість народних майстрів по металу, як чинник формування завдань спецдисциплін у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва на відділі художнього металу». Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ. 15 травня 2014 р.
3. «Інноваційні технологічні прийоми у педагогічні практиці викладачів відділу художнього металу КІПДМ ЛНАМ» Науково-практична конференція «Історія Косівської школи та її роль у розвитку народних художніх промислів Гуцульщини». 2014 р.

Дутка В. Я.
1. Стаття «Гуцульський імпресіонізм» Леона Вичулковського// Вісник ЛНАМ. Випуск 30. – Львів: ЛНАМ, 2016. – С. 341 – 352.
2. DutkaV. KazymyrSikhulskyi – CreatorofHutsulianModern / DutkaV. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Випуск 33. – Львів: ЛНАМ, 2017. – С.24-31.

Кіщук Н. М.
1.NATALIA MYKOLAIVNA ARTISTIC LEATHER GOODS IN POKUTTYA AND WESTERN PODILLYA IN THE RESEARCH WORKS BY ETHNOGRAPHERS AND ART CRITICS OF THE END OF THE XVIII TH - XX TH CENTURIES // AUSTRIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Издательство: East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH (Вена)ISSN: 2310-5593. - 2014. - №1-2. - С. 44-48
2.Кищук Н.Н. Традиционные способы отделки художественных изделий из кожи на Западном Подолье [Текст] / Н. Н. Кищук // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнаронай навук.-прак. канф. (28-29 лістапада 2013г., гор. Мінск) : У 2 частках. Ч.1 : / уклад. Н.С. Бункевіч [і інш.]; гал. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мынськ : Права і эканоміка, 2014. – С.150-154
3.Кіщук Н. М. Формально-образні системи декорування виробів зі шкіри на Покутті [Текст] / Н. М. Кіщук // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст : зб. наук. праць. Кн. 3 / ПНПУ ім. В.Г.Короленка, Інститут реклами [та ін.]. – Полтава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2015. – С. 469-474.
4.Кіщук Н. Історичні аспекти становлення шкіряних промислів на Покутті / Н.М. Кіщук // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Випуск 33. – Львів: ЛНАМ, 2017. – С. 53 – 65.
5. Майстер клас із оздоблення хутряних виробів для проекту Наталі Кравчишин «Древо» для державного каналу UA/ TV.

Лаврентович Я. Я.
1. Лаврентович Я. Способи відродження народних традицій у сучасному проектуванні костюма / Я.Я. Лаврентович // Вісник. Львівська національна академія мистецтв. Випуск 9. – Львів: ЛНАМ, 2014. – С. 106-112.
2. Лаврентович Я. Мистецтво та народні промисли.// Національний природний парк «Гуцульщина» / В.В. Пророчук, Ю.П. Стефурак, В.П. Брусак,. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – С. 408 іл.
3. Лаврентович Я. Способи відродження народних традицій у сучасному проектуванні костюма [Текст] / Я.Я. Лаврентович // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст : зб. наук. праць. Кн. 3 / ПНПУ ім. В.Г. Короленка, Інститут реклами [та ін.]. – Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – С. 379-382.
4. Виготовлення колекції традиційних жіночих та чоловічих сорочок як складової покутського костюма XV-XVI ст. (8 сорочок).2016р.
5. Виготовлення ікони Спаса Нерукотворного в техніках художньої вишивки. 2017р.
6. Проектування та виготовлення комплексу літургійного вбрання для Владики Коломийської УГК єпархії.(7 компонентів).2018р.


Previous Next