1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Курс пластичної анатомії людини

kurs plastyka

Навчальний посібник укладено відповідно до програми курсу плас­тичної анатомії для художніх навчальних закладів, затвердженої Міні­стерством освіти і науки України. У ньому подано коротку історію розвит­ку пластичної анатомії, відомості про кісткову й м’язову будову людського організму, пропорції та побудову фігури людини. Посібник широко ілю­стрований, що дасть можливість візуально закріпити теоретичний ма­теріал з анатомії. 
Для студентів вищих художніх навчальних закладів.
Андрейканіч А. Курс пластичної анатомії людини: Навч. посібн. / А. Андрейканіч. – Чернівці: Букрек, 2010. – 128 с., іл.

Previous Next

На сайті один гість та відсутні користувачі