1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Бойчук Василь Федерович


bojchuk v

       Бойчук

Василь Федорович

 Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.
1962  року  закінчив Чернівецьке художньо-ремісниче училище №5, 1972 року  — Львівський інститут прикладного і  декоративного мистецтва й отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та здобув кваліфікацію «Художник декоративно- прикладного мистецтва».
       З 1972  по 2007 рр. працював на посаді викладача рисунка й живопису в Косівському технікумі художніх народних промислів, Косівському коледжі прикладного та декоративного мистецтва,  КІПДМ ЛНАМ.
         Від 2007 року — старший викладач рисунка й живопису в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.
         Учасник обласних та республіканських виставок. Роботи із живопису зберігаються у приватних збірках як в Україні, так і за її межами.
 

На сайті 52 гостей та відсутні користувачі