1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ліцензування та акредитація


Галузь знань 02 Культура і мистецтво, 022 «Дизайн»
Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Освітньо-професійна програма «Дизайн» 


Освітня програма Переглянути

Звіт про самооцінювання Переглянути

Навчальний план Переглянути

Каталог навчальних дисциплін Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін Переглянути

Відгуки роботодавців Переглянути

Відгуки стейкхолдерів Переглянути

Розклад роботи експертної групи Переглянути

Висновок роботи галузевої експертної ради
Частина 1  Переглянути

Частина 2 Переглянути

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути