1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Звіти


2018


Стипендія 

Кошторис стипендія 2018.pdf   План використання бюджет коштів стипендія 2018.pdf  

План асигнувань стипендія 2018.pdf


Інститут

Довідка про зміни до Плану використання бюджеткоштів 2018.pdf  

Довідка про зміни Кошторису 2018.pdf

Зведений штат інститут на 01.01.2018р.pdf  

Кошторис 2018.pdf  

План асигнувань 2018.pdf

План використання бюджеткоштів 2018.pdf   

Помісячний План використання бюджеткоштів 2018.pdf


Училище 

Довідка про зміни до Плану використання бюджеткоштів 2018 учил.pdf

Довідка про зміни Кошторису 2018 училище.pdf

Довідка про підтвердження надходжень 01.01.2018 училище.pdf

Зведений штат на училищі на 01.01.2018р.pdf

Штат учил на 01.01.2018р.pdf


 Звіт про фінансово-господарську діяльність 2018

Кошторис КІПДМ ЛНАМ      

Штатний розпис на 01.09.2017  Штатний розпис на 01.01.2018

План використання бюджетних коштів

Помісячний план використання бюджетних коштів

інститут

Форма-1    Форма-2    Форма-3     Форма-4    Форма-5    Форма-7


училище 

Форма-1    Форма-2    Форма-3     Форма-4    Форма-5  


2017


I квартал

фінансовий звіт І кв.pdf      форма 4-1 інст за I кв.pdf 

 форма 4-1 учил за I кв.pdf   форма 4-1 зведен за I кв.pdf

форма 2 інст за I кв.pdf     форма 2 учил за I кв.pdf  

форма 2 стипенд за І кв.pdf   форма 2 зведен за I кв.pdf

баланс за І квартал.pdf

IІ квартал

фінансовий звіт ІІ кв.pdf    форма 4-2 інст за IІ кв.pdf  

форма4-1 інст за IІ кв.pdf   форма 4-1 учил за IІ кв.pdf

форма 4-1 зведен за IІ кв.pdf   форма 2 інст за IІ кв.pdf  

форма 2 учил за IІ кв.pdf   форма 2 стипенд за IІ кв.pdf

форма 2 зведен за IІ кв.pdf   баланс за ІІ півріччя.pdf

IІІ квартал

фінансовий звіт ІІІ кв.pdf   форма 4-2 інст за ІІI кв.pdf  

форма 4-1 інст за ІІI кв.pdf   форма 4-1 учил за ІІI кв.pdf

форма 4-1 зведен за ІІI кв.pdf   форма 2 інст за ІІI кв.pdf  

форма 2 учил за ІІI кв.pdf   форма 2 стипенд за ІІІ кв.pdf

форма 2 зведен за ІІІ кв.pdf   баланс за ІІІ квартал.pdf

 IV квартал

фінансовий звіт ІV кв.pdf  форма 5 до річн звітн таб ІV_Х.pdf

  форма 5 до річн звітн таб І_ІІІ.pdf  форма 5 до річн звітн таб Х_ХІІ.pdf

форма 4-2 інст за ІV кв.pdf  форма 4-1 інст за ІV кв.pdf  

форма 4-1 учил за ІV кв.pdf   форма 4-1 зведен за ІV кв.pdf  

форма 2 інст за ІV кв.pdf    форма 2 учил за ІV кв.pdf  

форма 2 стипенд за ІV кв .pdf     форма 2 зведен за ІV кв.pdf  

звіт рух грош коштів за 2017.pdf  

звіт власн капітал за 2017.pdf   баланс за 2017.pdf

Кошторис КІПДМ ЛНАМ  Кошторис КУПДМ ЛНАМ 

Лімітна довідка    План використання бюджетних коштів

Звіт про господарську діяльність


2016


Баланс форма 1      Звіт грошових коштівЗвіт форма 5    Звіт форма 6

Звіт форма 9д   Звіт форма №7д1, №7м1

Кошторис 2201150 училище   Кошторис 2201160 інститут

Кошторис 2201190 стипендії   форма 2д 2201150 училище

форма 2д 2201160 інститут   форма 4д 220115  училище

форма 4д 2201160 інститут   форма 7д 2201150 училище

форма 7д 2201160 інститут   

Звіт про надходження та використання коштів з загального фонду КІПДМ

Звіт про надходження та використання коштів з загального фонду КУПДМ

Кошторис     Звіт про фінансово-господарську діяльність    Штатний розпис