1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Звіти


2018


Кошторис КІПДМ ЛНАМ      Кошторис КУПДМ ЛНАМ 

Штатний розпис на 01.09.2017  Штатний розпис на 01.01.2018

План використання бюджетних коштів

Помісячний план використання бюджетних коштів


інститут

Форма-1    Форма-2    Форма-3     Форма-4    Форма-5    Форма-7 


училище 

Форма-1    Форма-2    Форма-3     Форма-4    Форма-5  


Звіт про господарську діяльність


2017


Кошторис КІПДМ ЛНАМ  Кошторис КУПДМ ЛНАМ 


Лімітна довідка


План використання бюджетних коштів


Звіт про господарську діяльність


2016


Баланс форма 1


Звіт грошових коштів


Звіт форма 5


Звіт форма 6


Звіт форма 9д


Звіт форма №7д1, №7м1


Кошторис 2201150 училище


Кошторис 2201160 інститут


Кошторис 2201190 стипендії


форма 2д 2201150 училище


форма 2д 2201160 інститут


форма 4д 220115  училище


форма 4д 2201160 інститут


форма 7д 2201150 училище


форма 7д 2201160 інститут


Звіт про надходження та використання коштів з загального фонду КІПДМ


Звіт про надходження та використання коштів з загального фонду КУПДМ


Кошторис


Звіт про фінансово-господарську діяльність


Штатний розпис