1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Директор КІПДМ ЛНАМ


Direktor INS

ЮРЧИШИН
Галина Миколаївна
 
директор КІПДМ ЛНАМ, професор. 
1983 року — закінчила  Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Архітектурне планування населених місць».
Кандидат архітектури.  
Член спілки архітекторів України, член-кореспондент академії Архітектури України.

На сайті 79 гостей та відсутні користувачі