1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Публічна інформація

Іграшки із сиру Марії Матійчук

 

matuychak

 Книга «Іграшки із сиру Марії Матійчук» підготовлена в рамках авторського проекту М. Гринюк «Галерея майстрів Гуцульщини».
У книзі використані архівні документи, надані Марією Матійчук.
Гринюк М. Іграшки із сиру Марії Матійчук / М. Гринюк. – Чернівці: Колір-Друк, [б.р.]. – 50 с., іл. – (Галерея майстрів Гуцульщини).

  

На сайті один гість та відсутні користувачі