1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Публічна інформація

Структура управління Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ


struktura

Умовні позначення

схеми структури управління КІПДМ ЛНАМ

ЛНАМ  - ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
КІПДМ – КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦВА
ДПМ – ДЕКОРАТИВНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
ОМАД – ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АКАДЕМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ДК – ДИЗАЙН КОСТЮМУ
ГД – ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН
ДМВД – ДИЗАЙН МЕБЛІВ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВА
ДХВШ – ДИЗАЙН ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ
ХТ – ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ
ХМ – ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ
ХК – ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА
АД – АКАДЕМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
МДЖ – МОНУМЕНТАЛЬНО ДЕКОРАТИВНИЙ ЖИВОПИС
КУПДМ – КОСІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
ХТ– ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО
ХВД –ХУДОЖНІ ВИРОБИ З  ДЕРЕВА
ХВШ –ХУДОЖНІ ВИРОБИ ЗІ ШКІРИ
ХК –ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА
ХОМ– ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ
ХВМО – ХУДОЖНЯ ВИШИВКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ
ХР– ХУДОЖНІЙ РОЗПИС
ФД – ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
СГД – СОЦІАЛЬНО ГОМУНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 


На сайті 34 гостей та відсутні користувачі