1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Протоколи Вченої Ради


2018-2019

Протокол №1 Витяг з протоколу №1

Протокол №2 Витяг з протоколу №2

Протокол №3 Витяг з протоколу №3

Протокол №4   Витяг з протоколу №4

 Протокол №5 Витяг з протоколу №5 

Протокол №6 Витяг з протоколу №6 

Протокол №7 Витяг з протоколу №7

Протокол №8 Витяг з протоколу №8

Протокол №9 Витяг з протоколу №9

Протокол №10 Витяг з протоколу №10

Протокол №11 Витяг з протоколу №11

2017-2018

Протокол №1 Витяг з протоколу №1

Протокол №2 Витяг з протоколу №2

Протокол №3 Витяг з протоколу №3

Протокол №4   Витяг з протоколу №4

 Протокол №5 Витяг з протоколу №5 

Протокол №6 Витяг з протоколу №6 

Протокол №7 Витяг з протоколу №7

Протокол №8 Витяг з протоколу №8

Протокол №9 Витяг з протоколу №9

Протокол №10 Витяг з протоколу №10

Протокол №11 Витяг з протоколу №11


2016-2017

Протокол №1 Витяг з протоколу №1

Протокол №2 Витяг з протоколу №2

Протокол №3 Витяг з протоколу №3

Протокол №4   Витяг з протоколу №4

 Протокол №5 Витяг з протоколу №5 

Протокол №6 Витяг з протоколу №6 

Протокол №7 Витяг з протоколу №7

Протокол №8  Витяг з протоколу №8

Витяг із протоколу
засідання конференції трудового колективу Косівського інституту
прикладного та декоративного мистнцтва ЛНАМ


2015-2016

Протокол №1 Витяг з протоколу №1

Протокол №2 Витяг з протоколу №2

Протокол №3 Витяг з протоколу №3

Протокол №4

 Протокол №5 Витяг з протоколу №5 

Протокол №6 

Протокол №7 

Протокол №8 Витяг з протоколу №8 

Протокол №9 Витяг з протоколу №9

Протокол №10 Витяг з протоколу №10.


2014-2015

Протокол №1   Витяг з протоколу №1

Протокол №2   Витяг з протоколу №2

Протокол №3 

Протокол №4   Витяг з протоколу №4

 Протокол №5   Витяг з протоколу №5 

Протокол №6   Витяг з протоколу №6 

Протокол №7   Витяг з протоколу №7

Протокол №8


2013-2014

Протокол №1 

Протокол №2 Витяг з протоколу №2

Протокол №3 Витяг з протоколу №3

Протокол №4   

 Протокол №5 

Протокол №6 Витяг з протоколу №6 

Протокол №7 Витяг з протоколу №7