Основні дати історії навчального закладу

  • Друк

- 1882 – заснована Ткацька промислова школа;
- 1895 – надано статус Крайової ткацької промислової школи;
- 1939 – на базі Ткацької школи створена Промислова школа гуцульського мистецтва;
- 1940Косівське художньо-промислове училище;
- 1949Косівське училище прикладного мистецтва;
- 1968Косівський технікум народних художніх промислів;
- 1976Косівському технікуму народних художніх промислів присвоєно ім’я Василя Касіяна;
- 1994Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва;
- 2000Косівському коледжу прикладного та декоративного мистецтва надано статус інституту;
- 2006Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва введений у склад Львівської національної академії мистецтв. 

Протягом 130 років навчальний заклад здійснює свою освітню діяльність на основі вивчення народних ремесел Гуцульщини. Використовуючи глибокі традиції народного мистецтва  у науково-методичній і творчій роботі, педагогічний колектив формує своєрідний культурно-естетичний напрям у народному і професійному мистецтві, сприяє відродженню забутих і зникаючих ремесел в реґіоні. 

За час існування заклад підготував більше 3 тис. фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Серед випускників – 126 членів Національної спілки художників України, 154 члени творчих спілок інших країн, лауреати державної премії ім. Т.Г.Шевченка, народні художники України, заслужені діячі мистецтв, заслужені художники України, доктори і кандидати мистецтвознавства, професори, доценти і викладачі різних навчальних закладів.

Інститут 2010 року пройшов повторну акредитацію за напрямами: 7.020208, 6.0202087«Декоративно-прикладне мистецтво», 7.020210,6.020206 «Дизайн», 7.020208, 6.020205 «Образотворче мистецтво» (Ліцензія АВ № 552826, Сертифікат НД-І № 149166), здійснює підготовку фахівців на денній і заочній формах навчання за 9 спеціальностями:

- художні вироби з дерева;
- художнє ткацтво;
- художній метал;
- художня кераміка;
- художні вироби зі шкіри;
- моделювання одягу;
- графічний дизайн;
- дизайн меблів і виробів з дерева;
- монументально-декоративний живопис.

Всього навчається 320 студентів денної форми та 56 студентів заочного навчання.

Навчальний процес здійснюють 48 викладачів. З них: 6 професорів, 15 доцентів, кандидатів наук,  1 заслужений художник України, 1 заслужений архітектор України.

Інститут розміщений на земельній ділянці площею 1,4 га, має 3 навчальні корпуси загальною площею 10875 м2, студентський гуртожиток на 140 місць, актовий і спортивний зали, студентську їдальню. Навчальний процес забезпечують: комп’ютерний клас, 2 комп’ютерні лабораторії, 18 лабораторій та навчальних майстерень. Бібліотека нараховує 33 тис. навчальної, наукової, мистецької літератури, має відділ електронних версій. Мережа Інтернет об’єднує інтернетбібліотеку, лабораторії кафедр, студентський гуртожиток.

Навчальний заклад  підтримує творчі та науково-методичні зв’язки з Львівською національною академією мистецтв, Харківською національною академією дизайну і мистецтв, Київською національною академією мистецтва і архітектури, Коледжем акторства і мистецтв Університету штату Північного Колорадо, США, Коледжем дизайну м. Салоніки (Греція), художніми навчальними закладами України, Білорусі, Польщі, Росії.

За творчі досягнення Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв нагороджений срібною медаллю Академії мистецтв України.