1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Звіти


2020


Баланс 1-дс та звіт про фін-результат 1 півріччя освіта.pdf
Звіт про заборгованість за окремими програмами 220 за І півріччя 2020.pdf
Звіт про надходж спец фонду 4-1д 2201160 за І півріччя 2020.pdf
Звіт про надходж спец фонду 4-1д 2201420 за І півріччя 2020.pdf

Звіт про надходж спец фонду 4-1д 3801160 за І півріччя 2020.pdf
Баланс 1-дс та звіт про фін-результат 1 півріччя культура.pdf
Звіт про заборгованість за окремими програмами 380 за І півріччя 2020.pdf

Баланс 1-дс та звіт про фін-результат 9 місяців освіта.pdf
Звіт про заборгованість за окремими програмами 220 за 9 місяців 2020.pdf
Звіт про надходж спец фонду 4-1д 2201160 за 9 місяців 2020.pdf

Звіт про надходж спец фонду 4-1д 3801160 за 9 місяців 2020.pdf
Звіт про надходж загал фонду 2д 3801320 за 9 місяців 2020.pdf
Звіт про надходж загал фонду 2д 3801160 за 9 місяців 2020.pdf
Звіт про заборгованість за окремими програмами 380 за 9 місяців 2020.pdf
Баланс 1-дс та звіт про фін-результат 9 місяців культура.pdf

Звіт про рух коштів та власний капітал освіта ліквідаційна звітність.pdf
Звіт про надходж спец фонду 4-1д 2201160 освіта ліквідаційна звітність.pdf
Звіт про заборгованість за окремими програмами 220 ліквідаційна звітність.pdf
Баланс 1-дс та звіт про фін-результат освіта ліквідаційн звіт.pdf
Примітки до річної фінанс звітності освіта ліквідаційна.pdf

Інститут


Кошторис та план 3801160 пол. 2020р.pdf

Довідка про зміни Кошторису та плану  3801160 2020р пол.pdf

Кошторис та план 3801160 2020р спорт.pdf

Довідка про зміни Кошторису та плану  3801160 2020р спорт.pdf


Форма 2-Д 2201420 Звіт Про Надходження Коштів 1 Кв Освіта.pdf
Форма 2-Д 2201190 Звіт Про Надходження Коштів 1 Кв Освіта.pdf
Форма 4-1д 2201420 Звіт Про Надходження Коштів 1 Кв Освіта.pdf
Форма 2-Д 2201160 Звіт Про Надходження Коштів 1 Кв Освіта.pdf
Баланс 1-Дс Та Звіт Про Фін-Результат 1 Кв Освіта.pdf


Зведення показників спецфонд 2020 2201160.pdf

Кошторис спецфонд 2020 2201160.pdf

План використання коштів спецфонд 2020 2201160.pdf


2019

Інститут

Звіт про фінансово-господарську діяльність 

Баланс 1-дс станом на 01 січня 2020 .pdf

Довідка про заборгованість дод 26.pdf

Звіт про власн капітал 4-дс.pdf

Звіт про заборгованість 7д-1 2201210.pdf

Звіт про надходж загал фонду 2д 2201160.pdf

Звіт про надходж загал фонду 2д 2201190.pdf

Звіт про надходж спец фонду 4-1д 2201160.pdf

Звіт про рух грошкоштів 3-дс.pdf

Звіт про фінрезультат 2-дс.pdf

Пояснювальна записка дод 10 за 2019 рік.pdf

Примітки до річної звітності 5-дс дод1.pdf

Примітки до річної звітності 5-дс дод2-4.pdf

Примітки до річної звітності 5-дс дод5-11.pdf

Примітки до річної звітності 5-дс дод12-13.pdfї

реєстр рахунків дод 13.pdf

реєстр рахунків дод 14.pdf


Штатний розпис станом на 01 вересня 2019р.pdf

Баланс станом на 01 жовтня 2019 р.pdf 

форма 2-д (звіт про надходження коштів).pdf

форма 2-д 2201160 (звіт про надходження коштів).pdf

форма 2-д 2201190 (звіт про надходження коштів).pdf

форма 2-дс (звіт про фінансові результати).pdf

форма 4-1д 2201160 (звіт про надходження коштів).pdf

форма 7д (звіт про дебітор та кредитор заборгованість).pdf

форма 7д_1 (звіт про заборгованість).pdf


Загальний фонд

Довідка змін до асигнувань поміс плану викорс інст 0103 загал 2201160.pdf
Довідка змін до асигнувань поміс плану викорс інст 0304 загал 2201160.pdf
Довідка змін до асигнувань поміс плану викорс інст 1010 загал 2201160.pdf
Довідка змін до асигнувань поміс плану викорс інст 1604 загал 2201160.pdf
Довідка змін до асигнувань поміс плану викорс інст 2507 загал 2201160.pdf

Довідка змін до кошторису та плану викорс інст 0103 загал 2201160.pdf
Довідка змін до кошторису та плану викорс інст 0204 загал 2201160.pdf
Довідка змін до кошторису та плану викорс інст 1010 загал 2201160.pdf
Довідка змін до кошторису та плану викорс інст 1604 загал 2201160.pdf
Довідка змін до кошторису та плану викорс інст 2507 загал 2201160.pdf

Довідка зміни до кошторису інст стип 0103 2201190.pdf
Довідка зміни до кошторису інст стип 0310 2201190.pdf
Довідка зміни до кошторису інст стип 1411 2201190.pdf
Довідка зміни план асигнувань інст стип 0103 2201190.pdf
Довідка зміни план асигнувань інст стип 0310 2201190.pdf
Довідка зміни план асигнувань інст стип 1411 2201190.pdf

Спецфонд

Довідка змін до кошторису та плану викорс інст 2709 спец.pdf
Зведення показників інст 2709 спец.pdf


Училище

Довідка змін до асигнувань поміс плану викорс учил 1406 загал 2201150.pdf
Довідка змін до асигнувань поміс плану учил викорс 2308 загал 2201150.pdf
Довідка змін до асигнувань поміс плану учил викорс 2510 загал 2201150.pdf
Довідка змін до кошторису та плану викорс учил 1406 загал 2201150.pdf
Довідка змін до кошторису та плану учил викорс 2308 загал 2201150.pdf
Довідка змін до кошторису та плану учил викорс 2510 загал 2201150.pdf

Довідка змін до коштор учил стип 2510 2201190.pdf
Довідка змін план асигнувань учил стип 2510 2201190.pdf


2019


Інститут


Кошторис на 2019 рік КПК 2201160 Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ і V рівнів акредитації.pdf

Кошторис на 2019 рік КПК 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.pdf

План асигувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2019 р. Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.pdf

План асигувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2019 рік КІПДМ ЛНАМ.pdf

План використання бюджетних коштів на 2019 рік.pdf

Помісячний план використання бюджетних коштів на 2019.pdf


Училище 


Довідка про зміни до Плану використання бюджеткоштів 2019 учил.pdf

Кошторис 2019.pdf   

Довідка про зміни Кошторису 2019 училище.pdf

Зведений штат на училищі на 01.01.2019р.pdf

Штат учил на 01.01.2019р.pdf


Звіт про фінансово-господарську діяльність 2019

I квартал 

Баланс станом на 01 квітня 2018 р..pdf

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1) за 01 квітня 2018 р..pdf
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2-д,) за І квартал 2018 р..pdf
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за І квартал 2018 р..pdf
Звіт про фінансові результати за І квартал станом на 01 квітня 2018 р..pdf

II квартал 

Баланс станом на 01 липня 2018 р..pdf

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1).pdf
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за ІІ квартал 2018 р..pdf
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за ІІ квартал 2018 р..pdf
Звіт про фінансові результати станом на 01 липня 2018 р..pdf

III квартал 

Баланс станом на 01 жовтня 2018 р..pdf

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1).pdf
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за ІІІ квартал 2018 р..pdf
Звіт про надходження і використання коштів, отримання як плата за послуги (форма № 4-1д) за ІІІ квартал 2018 р..pdf
Звіт про фінансові результати станом 01 жовтня 2018 р..pdf

IV квартал 

Баланс станом на 01 січня 2019 р..pdf

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1) на 01січня 2019 р..pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2018 р..pdf
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) за 2018 р..pdf
Звіт про фінансові результати за 2018 р..pdf


2018


Стипендія 

Кошторис стипендія 2018.pdf   План використання бюджет коштів стипендія 2018.pdf  

План асигнувань стипендія 2018.pdf


Інститут

Довідка про зміни до Плану використання бюджеткоштів 2018.pdf  

Довідка про зміни Кошторису 2018.pdf

Зведений штат інститут на 01.01.2018р.pdf 

Кошторис 2018.pdf  

План асигнувань 2018.pdf

План використання бюджеткоштів 2018.pdf   

Помісячний План використання бюджеткоштів 2018.pdf


Училище 

Довідка про зміни до Плану використання бюджеткоштів 2018 учил.pdf

Довідка про зміни Кошторису 2018 училище.pdf

Довідка про підтвердження надходжень 01.01.2018 училище.pdf

Зведений штат на училищі на 01.01.2018р.pdf

Штат учил на 01.01.2018р.pdf


 Звіт про фінансово-господарську діяльність 2018

Кошторис КІПДМ ЛНАМ      

Штатний розпис на 01.09.2017  Штатний розпис на 01.01.2018

План використання бюджетних коштів

Помісячний план використання бюджетних коштів

інститут

Форма-1    Форма-2    Форма-3     Форма-4    Форма-5    Форма-7


училище 

Форма-1    Форма-2    Форма-3     Форма-4    Форма-5  


2017


I квартал

фінансовий звіт І кв.pdf      форма 4-1 інст за I кв.pdf 

 форма 4-1 учил за I кв.pdf   форма 4-1 зведен за I кв.pdf

форма 2 інст за I кв.pdf     форма 2 учил за I кв.pdf  

форма 2 стипенд за І кв.pdf   форма 2 зведен за I кв.pdf

баланс за І квартал.pdf

IІ квартал

фінансовий звіт ІІ кв.pdf    форма 4-2 інст за IІ кв.pdf  

форма4-1 інст за IІ кв.pdf   форма 4-1 учил за IІ кв.pdf

форма 4-1 зведен за IІ кв.pdf   форма 2 інст за IІ кв.pdf  

форма 2 учил за IІ кв.pdf   форма 2 стипенд за IІ кв.pdf

форма 2 зведен за IІ кв.pdf   баланс за ІІ півріччя.pdf

IІІ квартал

фінансовий звіт ІІІ кв.pdf   форма 4-2 інст за ІІI кв.pdf  

форма 4-1 інст за ІІI кв.pdf   форма 4-1 учил за ІІI кв.pdf

форма 4-1 зведен за ІІI кв.pdf   форма 2 інст за ІІI кв.pdf  

форма 2 учил за ІІI кв.pdf   форма 2 стипенд за ІІІ кв.pdf

форма 2 зведен за ІІІ кв.pdf   баланс за ІІІ квартал.pdf

 IV квартал

фінансовий звіт ІV кв.pdf  форма 5 до річн звітн таб ІV_Х.pdf

  форма 5 до річн звітн таб І_ІІІ.pdf  форма 5 до річн звітн таб Х_ХІІ.pdf

форма 4-2 інст за ІV кв.pdf  форма 4-1 інст за ІV кв.pdf  

форма 4-1 учил за ІV кв.pdf   форма 4-1 зведен за ІV кв.pdf  

форма 2 інст за ІV кв.pdf    форма 2 учил за ІV кв.pdf  

форма 2 стипенд за ІV кв .pdf     форма 2 зведен за ІV кв.pdf  

звіт рух грош коштів за 2017.pdf  

звіт власн капітал за 2017.pdf   баланс за 2017.pdf

Кошторис КІПДМ ЛНАМ  Кошторис КУПДМ ЛНАМ 

Лімітна довідка    План використання бюджетних коштів

Звіт про господарську діяльність


2016


Баланс форма 1      Звіт грошових коштівЗвіт форма 5    Звіт форма 6

Звіт форма 9д   Звіт форма №7д1, №7м1

Кошторис 2201150 училище   Кошторис 2201160 інститут

Кошторис 2201190 стипендії   форма 2д 2201150 училище

форма 2д 2201160 інститут   форма 4д 220115  училище

форма 4д 2201160 інститут   форма 7д 2201150 училище

форма 7д 2201160 інститут   

Звіт про надходження та використання коштів з загального фонду КІПДМ

Звіт про надходження та використання коштів з загального фонду КУПДМ

Кошторис     Звіт про фінансово-господарську діяльність    Штатний розпис