Нормативно-правові документи

  • Друк

СТАТУТ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про КІПДМ ЛНАМ

ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу у КІПДМ ЛНАМ

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу КІПДМ ЛНАМ

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти КІПДМ ЛНАМ

ПОЛОЖЕННЯ про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ  про підготовку та захист кваліфікаційних робіт у КІПДМ ЛНАМ  для здобуття ступеня вищої освіти: «Бакалавр»


ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальну комісію КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання платних освітніх та інших послуг  КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання залишкових знань студентів КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про вибіркові дисципліни у КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про підготовчі курси до вступу у КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію  КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про магістерську роботу студента КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обліку та реалізації курсових і дипломних робіт у КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ  про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КІПДМ ЛНАМ


ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування


ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА  У КОСІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ


ПОЛОЖЕННЯ підвищення кваліфікації викладачів

ПОЛОЖЕННЯ про тендерний комітет КІПДМ ЛНАМ та  Наказ 40-АГ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДИЗАЙНУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЕКТНІ ГРУПИ ТА ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З РОЗРОБЛЕННЯ І СУПРОВОДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У КІПДМ ЛНАМ