1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Віталій Соломченко – художник-педагог

v solomchenko

Творчий доробок Віталія Соломченка свідчить про високий рівень його професійної освіти, які він здобув у мистецьких навчальних закладах: Косівському училищі прикладно­го та декоративного мистецтва (тепер КІПДМ ЛНАМ), Львівському інститу­ті прикладного та декоративного мистецтва (тепер ЛНАМ), а також про надзвичайну наполегливість і працездатність художника, його вміння йти власною мистецькою стежиною до мети.
Творче життя та педагогічна діяльність тісно пов'язані з рідною землею, з Косовом, з Косівським навчальним закла­дом...
Віталій Соломченко – художник-педагог / Упорядн.: В. Соломченко, А. Андрейканіч. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. — 236 с., іл.