1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Студентська рада КІПДМ ЛНАМ


Studrada logo

Студентська рада КІПДМ ЛНАМ є невід’ємною частиною громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Студентська рада КІПДМ ЛНАМ діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», статуту  та положення про студентське  самоврядування КІПДМ ЛНАМ.

Щороку на студентській конференції оновлюється склад Студентської ради. Студенти демократично і відкрито  обирають нових членів студентського самоврядування.

Детальніше: Студентська рада КІПДМ ЛНАМ