1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Л ь в і в с ь к о ї   н а ц і о н а л ь н о ї   а к а д е м і ї   м и с т е ц т в

Розклад практик 2018-2019 н.р.


Графік проходження практик для студентів КІПДМ ЛНАМ

IV курсів денної форми навчання 


Графік проходження практик для студентів КІПДМ ЛНАМ

IV курсів заочної форми навчання