1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Рейтинг користувача:  / 0

 Львівська  національна  академія  мистецтв (далі - ЛНАМ) відповідно до статті 43  Закону України «Про вищу освіту»  оголошує  конкурс  на  заміщення  посади директора Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах не менш як 5 років.

Строк подання заяв – протягом одного місяця з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 см.;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою отриманого до 25 вересня 2019 року або документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджують знання української мови;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.
 • програма розвитку інституту.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Документи надсилати або подавати за адресою: 79011, м. Львів,
вул. Кубійовича,38, Львівська національна академія мистецтв.

Телефон для довідок: (032) 276-14-78, e-mailvk@lnam.edu.ua


 

Previous Next

На сайті 24 гостей та відсутні користувачі